maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Medisch kinderdagverblijf

De ontwikkeling stimulerende groep (OSG) De Vlinder van Visio in Nijmegen is er voor slechtziende of blinde kinderen van anderhalf tot vijf jaar. De kinderen lijken toe aan een uitbreiding van omgeving. Voor een aantal kinderen kan De Vlinder een aanvulling zijn op de reguliere opvang. Er zijn echter ook kinderen die te weinig profiteren van een reguliere peuterspeelzaal of kinderdagverblijf of ze kunnen daar, door een combinatie van factoren, niet naar toe. Deze peuters zijn echter wel toe aan een andere omgeving naast thuis, om nieuwe ervaringen op te doen en verdere ontwikkeling door te kunnen maken.
 

Werkwijze De Vlinder

Slechtziende en blinde kinderen lopen een groter risico op problemen in hun ontwikkeling. Vanwege dit risico is het belang van specifieke behandeling van deze jonge kinderen groter. Het missen van visuele informatie is weliswaar gedeeltelijk te compenseren via taal, verstandelijke capaciteiten en andere zintuigen, het is echter heel moeilijk de kwaliteit van de visuele informatie te evenaren.

Opvoeders van slechtziende en blinde kinderen staan voor de taak om de omgeving voor het kind “zichtbaar” te maken. Daar waar goedziende kinderen door visuele prikkels “gelokt” worden, is het voor kinderen met een visuele beperking nodig de afstand tot de omgeving bewust en nadrukkelijk te verkleinen. De wereld wordt als het ware naar het kind toegebracht. Hierin zit ook het specifieke van OSG De Vlinder: De wereld zo nabij brengen en zo herkenbaar en vertrouwd maken dat niet alleen het slechtziende kind, maar ook het blinde kind uitgelokt wordt om op deze meer nabije wereld te reageren en daarin te handelen.

De kinderen die deelnemen aan OSG De Vlinder ontwikkelen zich binnen hun mogelijkheden. De omgeving en cliëntbegeleiders van OSG De Vlinder bieden de veiligheid en uitdaging die de peuters nodig hebben. In het filmpje kunt u een beeld krijgen van de mogelijkheden en werkwijze van De Vlinder.

U gaat naar een filmpje over De Vlinder
 

Locatie en dagelijkse gang van zaken

De groep is gehuisvest bij Visio Revalidatie & Advies in Nijmegen. Er is een geschikte ruimte voor een behandelgroep waarbij zowel individuele als groepsactiviteiten plaatsvinden. Naast een centrale spelruimte met keuken is er aangrenzend een rustruimte, verschoonkamer en een buitenspeelruimte. De kinderen komen een aantal dagdelen per week tussen 8.30 en 9.30 tot 16.00 uur. De meeste kinderen komen per taxi. Er is een vast week- en ochtendritme.
 

Een persoonlijk verhaal

Bregje deelt haar ervaringen over deelname van haar blinde dochter Isabel aan Visio De Vlinder: “Wat wij van De Vlinder hebben gekregen is zo groot, dat kan ik bijna niet uitleggen!”
Lees haar verhaal

Stel uw vraag

088 585 8940 Wilt u meer ervaringen van ouders horen of wilt u nog meer weten over De Vlinder? Neem dan telefonisch contact op met Visio De Vlinder of bekijk het filmpje over de ontwikkeling stimulerende groep. 
Bekijk het filmpje

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.