maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Begeleiding in regulier onderwijs

Met begeleiding in het reguliere onderwijs, ambulante onderwijskundige begeleiding (AOB), is het mogelijk een slechtziend of blind kind naar een basisschool in de buurt te laten gaan. Op deze manier kan het kind in de natuurlijke leefomgeving naar school, het kan een eigen vriendenkring opbouwen in de nabijheid van zijn woonplek en het kan stapsgewijs leren om zelfstandig naar school te gaan. Uitgangspunt is: regulier waar het kan, speciaal waar het moet.

Ambulante onderwijskundige begeleiding

Ambulante onderwijskundige begeleiding (aob) is er voor leerlingen in het basisonderwijs, in het speciaal onderwijs (zoals zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk), mytyl-tyltyl onderwijs), in alle vormen van het voortgezet onderwijs, in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en indien noodzakelijk in het begin van het hoger beroepsonderwijs of de universiteit. De begeleiding is voor slechtziende en blinde leerlingen in de leeftijd van vier tot twintig jaar. De begeleiding op het mbo, hbo en universiteit kan doorlopen tot de leeftijd van dertig jaar.

De ambulant onderwijskundig begeleider (aob'er) van Visio helpt leerlingen met een visuele beperking om zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Hij of zij biedt bijvoorbeeld advies aan leerkrachten over een geschikte lesomgeving en het aanpassen van lesmateriaal. Hij of zij adviseert niet alleen bepaalde hulpmiddelen aan leerlingen, maar ondersteunt ook bij het gebruik ervan. Dankzij de richtlijnen, adviezen en aangeleerde vaardigheden kan de leerling samen met zijn goedziende klasgenoten deelnemen aan het onderwijs.

Contact

Bekijk op onze site de contactgegevens van onze AOB in Zuid-, Midden- en Noord-Nederland en van Visio Onderwijs.

Aanmeldingsprocedure en financiering

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden om uw kind aan te melden en de financiering.
Lees over aanmelden en financiering

Wat biedt onze aob'er

Onze ambulant onderwijskundige begeleider staat u, uw kind en de school op allerlei vlakken met raad en daad bij.
Lees over wat onze AOB-er kan betekenen

Visio-helpdesk Sport

Leerkrachten, zwemleerkrachten, sportinstructeurs en trainers: voor al uw vragen over lesgeven aan kinderen en jongeren met een visuele beperking?
Lees over onze Visio-helpdesk sport

Cursussen

Samen maken we meedoen mogelijk. Ontdek wat wél kan voor kinderen, jongeren, ouders, verzorgers en leraren.
Lees over het cursusaanbod

Visio in de buurt

Brochure AOB

Meer informatie over Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking.