Helpdesk Onderwijs

Visio Onderwijs kent diverse helpdesks voor leerlingen met een visuele beperking en voor docenten, ouders, ambulant onderwijskundig begeleiders en allen die te maken hebben met onderwijs of begeleiding aan leerlingen en studenten met een visuele beperking, binnen en buiten Visio. Op dit moment zijn er helpdesks voor de vakken wiskunde, natuurkunde, biologie, scheikunde, bewegen en sport en ICT-Onderwijs.  

Bij de Helpdesk Exacte vakken kun je terecht voor inhoudelijke vragen bij de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Je kunt contact opnemen voor vragen over het gebruik van hulpmiddelen, het vormgeven van lessen en het participeren bij practica. Dus vragen over grafieken, tekeningen, schoolboeken, aangepaste leermiddelen en nog veel meer. Zo brengt Visio het onderwijs en dienstverlening nog dichterbij de leerling en docent. Thumbnail Visio helpdesk

Krijg een indruk van de aob

Krijg een indruk van de aob met dit item bij Hallo Nederland. Hierin wordt Jasper gevolgd. Hij is leerling op KBS De Zonnewijzer in Dronten en ontvangt ambulant onderwijskundige begeleiding van Nanouk Scheening van Visio.
Bekijk de video op NPO Start