Privacy

Op deze en onderliggende webpagina’s staat het privacystatement van Visio kort, bondig en begrijpelijk verwoord.

Privacystatement

Vanuit de missie “meedoen mogelijk maken” zet Koninklijke Visio zich in voor mensen met een visuele beperking. Als expertiseorganisatie biedt Visio informatie en advies, onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs, arbeid en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere beperking hebben. Daarnaast werken wij voortdurend aan de ontwikkeling van kennis en vernieuwing van zorg, revalidatie en onderwijs. Hierbij werken we samen met partijen in binnen- en buitenland. Om dit allemaal te doen verwerkt Visio persoonsgegevens. In dit privacystatement leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u in dit statement lezen wat uw rechten zijn als u het er bijvoorbeeld niet mee eens bent dat Visio bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt.

Persoonsgegevens verwerken

Visio verwerkt alleen gegevens als daarvoor een grondslag bestaat. Denk aan de levering van zorg en/of onderwijs of de declaratie en verantwoording van zorg.  Het gaat om de volgende gegevens:

  • Naam-, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) en contactgegevens.
  • Burgerservicenummer, nummer identiteitsbewijs, zorgverzekeringsgegevens en geboortedatum. Dat is noodzakelijk voor de declaratie van zorg of registratie van onderwijs.
  • Medische gegevens. Deze zijn verkregen van een verwijzer of opgevraagd bij een andere arts. Dat is noodzakelijk voor goede zorgverlening.
  • Indicatiegegevens en beschikkingsgegevens. Dit geldt bij Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Diagnostische, behandel- en re-integratiegegevens. Dat zijn gegevens die bij Visio worden vastgesteld op basis van onderzoeken, onderwijs, behandelingen en re-integratietrajecten.
  • Onderwijsgegevens. Dit geldt wanneer onderwijs wordt geleverd.
  • Gegevens over geaardheid, culturele achtergrond en religie worden niet vastgelegd tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor de zorgverlening of het onderwijs. Deze gegevens worden alleen vastgelegd in het persoonlijk cliënt- of leerlingdossier en worden niet gedeeld met derden.

Al deze gegevens maken deel uit van uw cliënt- of leerlingdossier.

Persoonlijke gegevens invullen op visio.org

De persoonlijke gegevens die u op deze site invult, worden uitsluitend door Visio zelf gebruikt voor het aangegeven doel. Voorbeelden daarvan zijn reageren op vacatures, aanmelden voor de digitale nieuwsbrief en informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving AVG. De Visio-site bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen de geldende privacyregels op een andere manier interpreteren en hanteren. De betrokkene moet hier zelf alert op zijn voordat hij gegevens verstrekt.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Op deze en de onderliggende pagina's staat de actuele versie.

Meldpunt Kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo verbeteren we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen. Lees meer over de manier van melden, de voorwaarden en de spelregels.