Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Aanmelden en financiën

Koninklijke Visio biedt op verschillende locaties door Nederland Wonen & Dagbesteding. Wonen & Dagbesteding omvat wonen, dagbesteding, logeren, begeleid wonen en woontraining, naschoolse opvang en onze Kind & Jeugdcentra. Wilt u meer weten over een van deze locaties, neem dan contact op met de gewenste locatie

Aanmelden Wonen & Dagbesteding

Bent u geïnteresseerd in een van de locaties van Visio? Neem dan contact op met het Clientservicebureau op 088 585 85 85 voor uw aanmelding of voor vragen. Het Clientservicebureau zal u doorverwijzen naar de juiste Adviseur Zorgbemiddeling in u regio. 

De interne plaatsingscommissie onderzoekt na intake, oriëntatie en aan de hand van aanvullende (medische) gegevens of Visio passende zorg kan bieden.      

Wachtlijsten

Voor sommige van onze woon- en dagbestedingslocatie geldt er een wachtlijst. Onze Adviseur Zorgbemiddeling kan u hierover meer informatie verstrekken.

Wilt u meer informatie of een rondleiding

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Zorg met verblijf bij Visio wordt gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Visio kan u ondersteunen bij het aanvragen van de benodigde Wlz indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wmo/Jeugdwet

De Wmo/Jeugdwet is van toepassing als u bij Visio een beroep doet op specialistische begeleiding voor uw zintuigelijke handicap, bij dagbesteding en/of kortdurend verblijf (logeren). Visio kan u ondersteunen bij het aanvragen van deze zorg bij uw gemeente.

ZIN/PGB

Zorg afnemen op basis van ZIN (Zorg in Natura) of PGB (Persoonlijk Gebonden Budget) behoort tot de mogelijkheden binnen Visio. Voor meer informatie neem contact op met Adviseur Zorgbemiddeling.
 

Onafhankelijke cliënt ondersteuner

De cliëntondersteuner is geen hulpverlener, maar helpt u om zorg of ondersteuning te organiseren. De onafhankelijke cliëntondersteuner staat los van zorgorganisaties. Een cliënt¬ondersteuner inschakelen kost u niets.
Wilt u een onafhankelijke cliëntondersteuner? Kijk dan op mee.nl of neem contact op met uw zorgkantoor of gemeente.
 

Tarievenlijst voor cliënten (indicatie verblijf)