Visio.org maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Akkoord Lees meer over cookies

Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op de Visio website is met grote zorg samengesteld. Visio kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de Visio website. Visio streeft er naar de website permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend door Visio zelf gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op vacatures, aanmelden voor de digitale nieuwsbrief en informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. De Visio website bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy-regels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.
 

Waarmerk drempelvrij en toegankelijke PDF's 

De website van Koninklijke Visio heeft het Waarmerk drempelvrij.nl van stichting Accessibility. Het Waarmerk drempelvrij.nl is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Dit houdt in dat deze website door alle bezoekers goed kan worden gebruikt, inclusief mensen met een beperking zoals blinde en dove mensen. De PDF-bestanden op onze website, die na 1 januari 2015 zijn gemaakt, zijn ook toegankelijk. Voor PDF-bestanden, die gemaakt zijn vóór 1 januari 2015, kunnen wij u alternatieve bestanden bieden. Mail uw vraag naar: website@visio.org
 

Meldpunt Kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.
Ga naar de pagina Meldpunt Kwetsbaarheden voor meer informatie over de manier van melden, de voorwaarden en spelregels.
 

Visio in de buurt

Koninklijke Visio

De algemene brochure van Koninklijke Visio.