Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Passend onderwijs

De Wet passend onderwijs houdt in dat scholen een zorgplicht hebben. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen van cluster 3 en 4 samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. De scholen van cluster 1 en 2 participeren niet in de samenwerkingsverbanden vanwege de specifieke expertise in combinatie met de kleinere doelgroep. Wel werken zij samen met de samenwerkingsverbanden zodat er passend onderwijs is voor leerlingen met zintuiglijke beperkingen.

Met passend onderwijs kunnen scholen meer maatwerk bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen gaan bij voorkeur naar het regulier onderwijs. Voor leerlingen die het regulier onderwijs niet halen, blijft het speciaal onderwijs bestaan. Visio Onderwijs spant zich ervoor in om passend onderwijs tot een succes te maken. Elke slechtziende of blinde leerling krijgt ook in de toekomst optimaal onderwijs. Daarom blijft de werkwijze van Visio in grote lijn ongewijzigd.

Lees meer over passend onderwijs

Externe links

Video's Visio Onderwijs

Onderwijs bij Visio = Meedoen mogelijk maken. Voor alle locaties zijn mooie en inspirerende video's gemaakt die goed laten zien hoe wij meedoen mogelijk maken voor onze leerlingen.
Bekijk de video's op YouTube

Visio in de buurt