Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Privacy

Op deze en onderliggende webpagina’s staat het privacystatement van Visio kort, bondig en begrijpelijk verwoord.

Download voor een snel overzicht onderstaand factsheet 

Privacy goed geregeld bij Visio (1 A4, pdf)

Privacystatement

Vanuit de missie “meedoen mogelijk maken” zet Koninklijke Visio zich in voor mensen met een visuele beperking. Als expertiseorganisatie biedt Visio informatie en advies, onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs, arbeid en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere beperking hebben. Daarnaast werken wij voortdurend aan de ontwikkeling van kennis en vernieuwing van zorg, revalidatie en onderwijs. Hierbij werken we samen met partijen in binnen- en buitenland. Om dit allemaal te doen verwerkt Visio persoonsgegevens. In dit privacystatement leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u in dit statement lezen wat uw rechten zijn als u het er bijvoorbeeld niet mee eens bent dat Visio bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt.

Privacyverklaringen cliënt, leerling, vrijwilliger
Privacybeleid- en reglement

Persoonsgegevens verwerken

Visio verwerkt alleen gegevens als daarvoor een grondslag bestaat. Denk aan de levering van zorg en/of onderwijs of de declaratie en verantwoording van zorg.  Het gaat om de volgende gegevens:

  • Naam-, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) en contactgegevens.
  • Burgerservicenummer, nummer identiteitsbewijs, zorgverzekeringsgegevens en geboortedatum. Dat is noodzakelijk voor de declaratie van zorg of registratie van onderwijs.
  • Medische gegevens. Deze zijn verkregen van een verwijzer of opgevraagd bij een andere arts. Dat is noodzakelijk voor goede zorgverlening.
  • Indicatiegegevens en beschikkingsgegevens. Dit geldt bij Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Diagnostische, behandel- en re-integratiegegevens. Dat zijn gegevens die bij Visio worden vastgesteld op basis van onderzoeken, onderwijs, behandelingen en re-integratietrajecten.
  • Onderwijsgegevens. Dit geldt wanneer onderwijs wordt geleverd.
  • Gegevens over geaardheid, culturele achtergrond en religie worden niet vastgelegd tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor de zorgverlening of het onderwijs. Deze gegevens worden alleen vastgelegd in het persoonlijk cliënt- of leerlingdossier en worden niet gedeeld met derden.

Al deze gegevens maken deel uit van uw cliënt- of leerlingdossier.

Persoonlijke gegevens invullen op visio.org

De persoonlijke gegevens die u op deze site invult, worden uitsluitend door Visio zelf gebruikt voor het aangegeven doel. Voorbeelden daarvan zijn reageren op vacatures, aanmelden voor de digitale nieuwsbrief en informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving AVG. De Visio-site bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen de geldende privacyregels op een andere manier interpreteren en hanteren. De betrokkene moet hier zelf alert op zijn voordat hij gegevens verstrekt.

Cliëntendossier ONS

Visio maakt voor cliënten van Wonen & Dagbesteding en Revalidatie & Advies gebruik van het elektronisch cliëntendossier ONS van Nedap. Daarin is de digitale gezondheidsomgeving Caren beschikbaar. Hierin zijn de dossiergegevens in te zien.

W&D-cliënten of hun vertegenwoordiger(s) krijgen bij het startgesprek uitleg over Caren en over de benodigde toegangscode. Via de coördinerend cliëntbegeleider kan voor een bestaande cliënt de toegang tot Caren geregeld worden als die er nog niet is. Voor R&A-cliënten is eind 2023 gestart om de toegang tot Caren locatie voor locatie in te regelen.

Lees meer over Caren op carenzorgt.nl

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Op deze en de onderliggende pagina's staat de actuele versie.

Meldpunt Kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo verbeteren we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen. Lees meer over de manier van melden, de voorwaarden en de spelregels.
 Ga naar de pagina Meldpunt Kwetsbaarheden

Privacybeleid- en reglement

We verwerken persoonsgegevens met inachtneming van de bestaande privacywetgeving. In het privacyreglement zijn alle voor Visio gelden privacyregels opgenomen.
Lees meer over de bescherming van persoonsgegevens

Privacyverklaringen

We hebben verklaringen voor cliënten, leerlingen en vrijwilligers waarin is opgenomen waarom en waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.
Lees meer over de verwerking van persoonsgegevens

Doelen verwerking persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens om u te helpen bij uw vraag, betaald te krijgen, u op de hoogte te houden van onze diensten, u een betere dienstverlening te bieden en om te voldoen aan de wet.
Lees meer over waarom wij persoonsgegevens verwerken

Uitwisseling persoonsgegevens

We zorgen ervoor dat uw gegevens worden beschermd tegen verlies en fraude, niet te lang worden bewaard en enkel worden gedeeld met andere instanties (zoals voor onderzoek) onder strikte voorwaarden.
Lees meer over uitwisseling persoonsgegevens

Uw wettelijke rechten

We wijzen u graag op uw rechten. U mag uw persoonsgegevens inzien en opvragen, een verzoek indienen om gegevens te wijzigen/verwijderen en u afmelden voor promotionele activiteiten (recht van verzet).
Lees meer over uw wettelijke rechten

Veilig mailen met Visio

Als professionele organisatie gaan we vertrouwelijk om met gevoelige informatie van en over onze cliënten. Daarom kunt u ook beveiligd mailen met Visio. Wij gebruiken daarvoor ZIVVER.
Lees meer over veilig mailen

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Binnen Visio houdt Pauljan van der Zee als Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Neem contact op met ons als u vragen heeft over het privacystatement of -beleid van Visio of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten:
 
Koninklijke Visio
Bestuurs- en Bedrijfsbureau
Amersfoortsestraatweg 180
1272 RR Huizen
privacy@visio.org 
Pauljan van der Zee: 088 585 57 77
Mail de Functionaris Gegevensbescherming

Overzichtelijk factsheet AVG en Visio

Meedoen mogelijk maken voor mensen met een visuele beperking, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere beperking hebben; daar zet Visio zich voor in.

Om dit goed te kunnen doen, hebben we uw medische, onderwijs-, persoons- en/of adresgegevens nodig.

​Lees in dit overzichtelijke factsheet van één A4:
  • waarom we uw persoonsgegevens verzamelen
  • hoe we goed voor uw gegevens zorgen
  • wat uw rechten zijn.
Download het factsheet