maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Kennis & Expertise

Visio heeft al jaren een belangrijke rol in het ontwikkelen van expertise en kennis, om zo de best mogelijke zorg en ondersteuning aan mensen met een visuele beperking te bieden. Ontwikkelde kennis en expertise zetten we in bij onze eigen dienstverlening in zorg en onderwijs, maar stellen we ook ter beschikking aan andere partijen. 

Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten (ZG)

Bartiméus, Robert Coppes Stichting en Visio zijn gezamenlijk op weg naar een deelsectorplan Visueel voor het ontwikkelen van expertise en kennis. Om zo de best mogelijke zorg en ondersteuning aan mensen met een visuele beperking te bieden.
Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten

Internationaal

Visio wil zorg en onderwijs voor mensen met een visuele beperking buiten Nederland structureel helpen verbeteren.
Lees meer over Visio International

Expertiseprogramma's 2016-2019

Visio heeft de missie om meedoen mogelijk te maken voor mensen die slechtziend of blind zijn. Vanuit vijf expertiseprogramma's met verschillende speerpunten en thema's wordt kennis ontwikkeld en zoveel mogelijk nationaal en internationaal gedeeld.
Lees meer over de expertiseprogramma's

Doelgericht en onderbouwd! (afgerond)

Het wordt steeds belangrijker dat de functiegerichte diagnostiek en interventies bewezen effectief zijn.
meer over Doelgericht en onderbouwd! (afgerond)

Kennen en kunnen (afgerond)

Het verwerken van informatie is niet los te zien van het gebruik van alle zintuigen. Visio richt zich op het aanbieden van een passende en uitdagende omgeving.
meer over Kennen en kunnen (afgerond)

ME Health & education (afgerond)

De samenleving digitaliseert en ook de gezondheidszorg ontkomt daar niet aan. Met het programma ME health & education maakt Visio zich klaar voor de toekomst.
meer over ME Health & education (afgerond)

Living Experience & Super Toegankelijk

Het inzetten van technologische ontwikkelingen moet het slechtziende en blinde mensen mogelijk maken om zichzelf binnens- en buitenshuis te redden.
meer over Living Experience & Super Toegankelijk

De cliënt in zijn kracht (afgerond)

Een gezonde fysieke en mentale basis heeft een positieve invloed op je gevoel van eigenwaarde en op de mogelijkheid om te participeren. Sporten en bewegen zijn hier een belangrijke factor in.
meer over De cliënt in zijn kracht (afgerond)

Onderzoeken, projecten en expertise

Visio levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg voor mensen met een visuele beperkingen door wetenschappelijke onderzoeken en praktische projecten
Projecten en onderzoeken op thema

Cerebrale Visuele inperking

Visio heeft lopende, afgeronde en geïmplenteerde onderzoeken, projecten en expertise over cerebrale visuele inperking (CVI)
meer over Cerebrale Visuele inperking

Digitale ontwikkelingen/innovaties

Digitale ontwikkelingen: we kunnen er niet meer omheen. Vooral voor slechtziende en blinde mensen gaat daarmee een hele nieuwe wereld open.
meer over Digitale ontwikkelingen/innovaties

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

De hersenen spelen een erg belangrijke rol om alles goed te kunnen zien. Een beschadiging aan het brein kan daarom niet alleen leiden tot geheugenproblemen, maar ook tot visuele klachten.
meer over Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Leerstoelen

Visio stimuleert toegepast wetenschappelijk onderzoek en de vertaling daarvan naar nieuwe diensten en producten.
Meer over de leerstoelen

Publicaties

Medewerkers van Visio delen hun kennis en expertise onder andere door wetenschappelijke artikelen te schrijven. Hierbij vindt u een overzicht van de wetenschappelijke publicaties van Visio-medewerkers.
Lees meer

Visio in de buurt

Expertise publicaties van Visio

In de webshop van Visio staan publicaties om uw kennis over en begrip voor slechtziend- en blindheid te vergroten. Ook kunt u kunst en andere producten bekijken die door cliënten met een visuele beperking gemaakt zijn.