Onderzoeken, projecten en expertise

Visio hecht waarde aan het stimuleren van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek met als doel onderbouwing en verbetering van de dienstverlening. Wie voorop wil lopen als expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen moet immers zijn kennis en expertise voortdurend blijven ontwikkelen en delen.

We zijn actief betrokken bij  het onderzoeksprogramma InZicht (ZonMw) dat wetenschappelijk onderzoek  financiert, gericht op het verbeteren van de zorg en hiermee de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking en eventuele bijkomende beperkingen.

Ook heeft Visio een maatschappelijke opdracht om specialistische expertise te ontwikkelen, borgen en beschikbaar te stellen. Daarvoor zijn we continue aan het vernieuwen, ontwikkelen en innoveren waarvan het uiteindelijke effect bewezen moet worden.

 

Autisme

Autisme in combinatie met een visuele beperking, eventueel in combinatie met een verstandelijke beperking vraagt veel kennis en expertise op alle vlakken.
Lees meer

Bewegen en fitheid

Gezondheid en fitheid hangen met elkaar samen. Bij een goede fitheid nemen gezondheidsrisico’s af en wordt een gevoel van welbehagen ervaren.
Lees meer

Cerebraal Visuele Stoornis

Visio heeft lopende, afgeronde en geïmplenteerde onderzoeken, projecten en expertise over cerebraal visuele stoornis (CVI)
Lees meer

Digitale ontwikkelingen en innovaties

Digitale ontwikkelingen: we kunnen er niet meer omheen. Vooral voor slechtziende en blinde mensen gaat daarmee een hele nieuwe wereld open.
Lees meer

Diversen

Op deze pagina vindt u de lopende, afgeronde en geïmplementeerde projecten en onderzoeken op diverse gebieden.
Lees meer

Doofblind

Op deze pagina vindt u de lopende, afgeronde en geïmplementeerde projecten en onderzoeken over een visuele beperking in combinatie met een auditieve beperking, doofblindheid.
Lees meer

Hulpmiddelen

Op deze pagina vindt u de lopende, afgeronde en geïmplementeerde projecten en onderzoeken naar hulpmiddelen voor mensen, die blind of slechtziend zijn.
Lees meer

Internationale projecten

Op deze pagina vindt u de lopende, afgeronde en geïmplementeerde internationale projecten.
Lees meer over internationale projecten

Leren en onderwijs

Visio doet diverse projecten en onderzoeken ter ondersteuning van het onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen.
Lees meer

Lezen

Op deze pagina vindt u de lopende, afgeronde en geïmplementeerde projecten en onderzoeken over lezen met een visuele beperking.
Lees meer

Mobiliteit & toegankelijkheid

Op deze pagina vindt u de lopende, afgeronde en geïmplementeerde projecten over het onderwerp mobiliteit en toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking.
Lees meer

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

De hersenen spelen een erg belangrijke rol om alles goed te kunnen zien. Een beschadiging aan het brein kan daarom niet alleen leiden tot geheugenproblemen, maar ook tot visuele klachten.
Lees meer

Psycho sociaal

Op deze pagina vindt u de lopende, afgeronde en geïmplementeerde projecten en onderzoeken over de psycho sociale gevolgen van een visuele beperking.
Lees meer

Tast & Braille

Bij Visio leren cliënten veel over voelen. Dat gaat verder dan het lezen van braille of het begrijpen van geografische kaarten. Een kind dat haar pop te eten geeft, moet weten waar het mondje zit.
Lees meer

Visuele & verstandelijke beperking

De combinatie van een visuele en verstandelijke beperking vraagt specifieke kennis en expertise op beide vlakken
Lees meer