Leerstoelen

Visio hecht waarde aan het stimuleren van toegepast wetenschappelijk onderzoek en de vertaling daarvan naar nieuwe diensten en producten. In toenemende mate moeten we het effect van onze behandelingen en ondersteuning aantonen. Om dit te realiseren, werken we op specialistische thema’s samen met verschillende universiteiten en hogescholen.

Enkele bijzondere leerstoelen en een lectoraat zijn ingesteld door of in samenwerking met Visio, met dank aan steunstichtingen als Novum en KSBS voor de financiële ondersteuning.

Programmalijnen sectorbreed

Het sectorplan Visueel wordt gedragen door vijf branche-brede programmalijnen. Ieder met een eigen focus, gericht op de cliënt, op omgeving en op professionals.
Programmalijnen vanaf 2020

Programmalijnen sectorbreed

Het sectorplan Visueel wordt gedragen door vijf branche-brede programmalijnen. Ieder met een eigen focus, gericht op de cliënt, op omgeving en op professionals.
Programmalijnen vanaf 2020

Programmalijnen sectorbreed

Het sectorplan Visueel wordt gedragen door vijf branche-brede programmalijnen. Ieder met een eigen focus, gericht op de cliënt, op omgeving en op professionals.
Programmalijnen vanaf 2020

Programmalijnen sectorbreed

Het sectorplan Visueel wordt gedragen door vijf branche-brede programmalijnen. Ieder met een eigen focus, gericht op de cliënt, op omgeving en op professionals.
Programmalijnen vanaf 2020

Programmalijnen sectorbreed

Het sectorplan Visueel wordt gedragen door vijf branche-brede programmalijnen. Ieder met een eigen focus, gericht op de cliënt, op omgeving en op professionals.
Programmalijnen vanaf 2020