Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Lectoraat Participatie en gezondheid van VVB-cliënten

Voldoende bewegen en fitheid zijn voor iedereen van groot belang voor een goede gezondheid, welbevinden, participatie en kwaliteit van leven. Voldoende bewegen is voor mensen met een verstandelijke en visuele beperking (VVB) niet vanzelfsprekend door de combinatie van deze beperkingen. Ze hebben hierdoor een verhoogd risico op het krijgen van gezondheidsproblemen, vaak ook als gevolg van motorische beperkingen.

Visio heeft daarom in samenwerking met het lectoraat Transparante Zorgverlening van de Hanzehogeschool, de lector Participatie en Gezondheid bij Mensen met een Verstandelijke en Visuele Beperking aangesteld. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan participatie en een gezonde leefstijl van mensen met VVB door praktijkgericht onderzoek en door ontwikkeling van concrete wetenschappelijk onderbouwde producten, diensten en scholing.
 

Onderzoekslijnen

De relatie tussen participatie, fysieke fitheid, fysieke activiteit, fysiek en psychisch welbevinden bij mensen met VVB vormt een belangrijke focus. De twee onderzoekslijnen richten zich enerzijds op participatie en anderzijds op gezondheid bij mensen met verstandelijke en visuele beperkingen.
 

● Participatie

In de dagelijkse praktijk blijkt het vaak niet eenvoudig om de participatiebehoefte bij mensen met VVB in kaart te brengen en te ondersteunen. Er wordt vaak uitgegaan van de bestaande participatie met bestaande rollen en in bestaande contexten, terwijl het van belang is dat verkend wordt wat iemand nu echt graag wil doen, met wie, in welke omgeving en op welke manier. Het vraagt veel kennis en creativiteit om deze doelgroep zodanig te begeleiden, dat men ook daadwerkelijk actief deelneemt aan de geboden activiteiten bij wonen en dagbesteding.
Binnen deze onderzoekslijn zijn er twee stappen te nemen: de eerste stap is het nauwkeurig in kaart brengen van de participatiebehoefte, de tweede stap het in de praktijk vertalen, vormgeven en uitvoeren hiervan voor de individuele cliënt.
 

● Gezondheid

De fysieke fitheid is bij mensen met VVB met goede motorische mogelijkheden nu goed in kaart te brengen. Echter, bij mensen met VVB met beperkte motorische mogelijkheden is het nog nodig goede meetinstrumenten voor fitheid te ontwikkelen. Met deze meetinstrumenten kan de gezondheid van de gehele doelgroep in kaart gebracht worden. Tot slot dienen beweeg-, voedings- en ervaringsgerichte programma’s ter verbetering van de psychische en lichamelijke gezondheid verder te worden ontwikkeld.

 

Inbedding

De activiteiten van de lector zijn ingebed in het lectoraat Transparante Zorgverlening. Samenwerking vindt plaats met de lectoraten Sportwetenschap, New Business & ICT en Rehabilitatie. De onderzoeken binnen de genoemde onderzoekslijnen zullen een belangrijke bijdrage leveren aan één van de speerpunten van de Hanzehogeschool Groningen, “Healthy ageing” van mensen met VVB.

 

Samenwerking

Vanuit het lectoraat van dr. Aly Waninge wordt ook samengewerkt met de Rijks Universiteit Groningen en met de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Meer weten?

> over het Lectoraat Transparante Zorgverlening op de Hanzehogeschool en dr. R. van Wijck

Links

> Lectoraat aan de Hanzehogeschool


 

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.