Refereerbijeenkomsten oogartsen

Refereerbijeenkomst voor oogartsen "Wat zijn de mogelijkheden in de visuele revalidatie?"

Visio organiseert op verschillende locaties refereerbijeenkomsten voor oogartsen. Het thema is: “Wat zijn de mogelijkheden in de visuele revalida­tie?”. Ook optometristen, orthoptisten en technisch oogheelkundig assistenten (TOA's) zijn van harte welkom. Accreditatie is aangevraagd bij het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), NvTOA, NVvO en OVN.
Aan de refereerbijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

 

Programma

18.00 uur: Ontvangst en welkom – diner/buffet
18.45 – 19.00 uur: Het samengaan van care en cure
19.00 – 19.15 uur: Visusverlies en de NOG Richtlijn Visusstoornissen. Revalidatie en verwijzing.
19.15 – 19.30 uur: Cliënt aan het woord
 
Pauze 15 minuten
 

Workshops

19.45 - 20.15 uur: Workshopronde 1. Keuze uit:
  • Arbeid: Aan het werk blijven met een visuele beperking.
  • Het jonge kind: Vroegtijdige diagnose en begeleiding van het jonge slechtziende of blinde kind.  

 

20.20 - 20.50 uur: Workshopronde 2. Keuze uit:
  • ICT: Touchscreen en toch toegankelijk? Digitale hulpmiddelen voor slechtziende en blinde mensen.
  • NAH/CVI: Visuele problemen ten gevolge van Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)/Cerebral visual impairment (CVI).

 

20.55 – 21.25 uur: Workshopronde 3. Keuze uit:
  • Verlichting: Het belang van contrast en goede verlichting voor mensen met een visuele beperking.
  • AutO-Mobiliteit: Slecht zien en toch autorijden.

 

21.30 – 22.00 uur: Vragen, terugkoppeling, afsluiting.

Download een uitgebreide omschrijving van de workshops
 
Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan rechtstreeks via de bijeenkomsten agenda.