Leerstoelen

Visio hecht waarde aan het stimuleren van toegepast wetenschappelijk onderzoek en de vertaling daarvan naar nieuwe diensten en producten. In toenemende mate moeten we het effect van onze behandelingen en ondersteuning aantonen. Om dit te realiseren, werken we op specialistische thema’s samen met verschillende universiteiten en hogescholen.

Enkele bijzondere leerstoelen en een lectoraat zijn ingesteld door of in samenwerking met Visio, met dank aan steunstichtingen als Novum en KSBS voor de financiële ondersteuning.

Lectoraat Participatie en gezondheid van VVB-cliënten

Dit lectoraat richt zich op verbetering van de participatie en gezondheid van mensen met een meervoudige beperking. Er worden meetinstrumenten en leefstijlprogramma’s ontwikkeld.
Lees meer

Leerstoel Revalidatie

Onderzoek betreft de revalidatie van slechtziende en blinde mensen, lopend van het bepalen van revalidatiebehoeften tot de effecten van revalidatie.
Lees meer

Leerstoel Visuele informatie verwerking

Hoe verwerken de hersenen zintuiglijke informatie, en welke problemen kunnen daarbij ontstaan? Dat is het onderzoeksterrein van deze bijzondere leerstoel Visuele Informatieverwerking.
Lees meer

Leerstoel Visuele stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel

Visuele problemen door NAH worden vaak niet (tijdig) onderkend. Met deze leerstoel gaan we deze stoornissen beter begrijpen en verklaren.
Lees meer