Advies & begeleiding

Visio geeft advies, training en begeleiding aan professionals buiten Visio die voor en met slechtziende en blinde mensen werken. Dus als u als logopedist, psychiater, oogarts, gedragswetenschapper of fysiotherapeut bent bij een zorg- of onderwijsinstelling en werkt met kinderen en ouderen met een visuele beperking of mensen met een meervoudige beperking.
 

Werken met kinderen

Medewerkers van kinderdagcentra, revalidatiecentra en peuterdagverblijven zien soms kinderen die achterblijven of angstig zijn bij klimspelletjes en/of balspellen. Ze zitten dicht op hun werk, struikelen veel of zijn heel druk waardoor ze het overzicht missen of kwijtraken. Visio adviseert over:

  • de omgang met kinderen met een visuele beperking
  • aanpassing van de omgeving, zoals het aanbrengen van contrasten en gebruik van specifiek materiaal
  • aangepaste spellen en informatiemateriaal
  • sporten; bent u een docent, zwemleraar, sportinstructeur of clubtrainer die les geeft aan kinderen en jongeren met een visuele beperking in het reguliere onderwijs en heeft u een vraag? De Visio-helpdesk Sport AOB is er voor u.

Werken met volwassenen

Bent u werkgever van een slechtziende of blinde werknemer? Begeleidt u iemand die slechtziend of blind is en een passende baan zoekt of wil terugkeren in het arbeidsproces? Dat leidt vaak tot vragen. Bijvoorbeeld hoe de werkplek optimaal ingericht kan worden, wat de beste werkomstandigheden zijn of welke taken het meest geschikt zijn. Visio beschikt over een team gespecialiseerde medewerkers voor begeleiding en advies aan mensen met een visuele beperking in de werksituatie.
 

Werken met ouderen

Medewerkers in de zorg voor ouderen (thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen) krijgen regelmatig te maken met mensen die slechtziend worden. Die mensen durven de straat niet meer op of voelen zich geïsoleerd omdat ze hun hobby niet meer kunnen uitoefenen. Visio adviseert hoe u hen kunt ondersteunen zodat zij zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren.
 

Werken met meervoudig beperkte cliënten

Onderzoek wijst uit dat visusproblemen relatief vaak voorkomt bij mensen met een verstandelijke beperking. Visio geeft advies aan medewerkers in kinderdagverblijven, gezinsvervangende tehuizen of instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking over begeleiding en omgang met slechtziende en blinde cliënten.

VRAGEN OF AFSPRAAK MAKEN?

Wij horen te vaak: had ik maar eerder geweten van Visio en wat zij kunnen betekenen voor mijn cliënt. Laat u verrassen door de mogelijkheden. Neem contact op met de afdeling Advies bij u in de buurt.
VRAGEN OF AFSPRAAK MAKEN?