Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten (ZG)

Werken vanuit een gezamenlijk sectorplan Visueel


Bartiméus, Robert Coppes Stichting en Visio hebben al jaren een belangrijke rol is het ontwikkelen van expertise en kennis, om zo de best mogelijke zorg en ondersteuning aan mensen met een visuele beperking te bieden. Ontwikkelde kennis en expertise zetten we in bij onze eigen dienstverlening in zorg en onderwijs, maar stellen we ook ter beschikking aan andere partijen.
 

ZonMw heeft het Meerjarig deelsectorplan Visueel van Bartiméus, Koninklijke Visio en Robert Coppes Stichting gehonoreerd. Het zogenaamde consortium Visueel ontvangt ruim 39 miljoen euro subsidie om in de jaren 2020-2022 te werken aan kennisontwikkeling die bijdraagt aan participatie van 300.000 mensen die slechtziend of blind zijn. Ook de Oogvereniging en de MaculaVereniging zijn betrokken. Dit consortium streeft naar een inclusieve samenleving en stimuleert maatschappelijke bewustwording die daaraan bijdraagt.

Gezamenlijke ambitie

Verdere krachtenbundeling is nodig voor het borgen en verder ontwikkelen van expertise. Daarom werken de expertise-afdelingen van de drie organisaties samen vanuit een meerjarig sectorplan Visueel. In dit plan staat onze gezamenlijke ambitie en de speerpunten op thema of doelgroep voor de periode van 2020 tot en met 2022. Maar we kijken bijvoorbeeld ook hoe we beter samen kunnen werken in kennis- en expertisegroepen, binnen de academies van de instellingen en in het beschikbaar stellen van kennis voor andere partijen in Nederland.
 

Programmalijnen sectorbreed

Het sectorplan Visueel wordt gedragen door vijf branche-brede programmalijnen. Ieder met een eigen focus, gericht op de cliënt, op omgeving en op professionals.
Programmalijnen vanaf 2020

Programma Expertisefuntie ZG

Voor het programma Expertisefunctie ZG werken we branchebreed samen aan een meerjarig sectorplan Visueel.
Programmalijnen vanaf 2020