maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn an uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Internationaal

Op deze pagina vindt u de lopende, afgeronde en geïmplementeerde internationale projecten.

CRDL: contact door aanraking

Een CRDL is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie.
Lees meer over de CRDL

iExpress myself (afgesloten)

Het project iExpress myself richt zich op de uitwisseling van bestaande kennis en de ontwikkeling van nieuwe innovaties in Europa op het gebied van ondersteunende ICT-hulpmiddelen.
Lees meer over iExpress myself

Project EDUCARE

EDUCARE is een Europees uitwisselingsprogramma voor professionals, waarbij partnerorganisaties een gemeenschappelijk probleem ervaren in het thema gedragsproblemen bij mensen met visuele beperking.
Lees meer over project EDUCARE

Project SensAge

Door de vergrijzing, in Europa, krijgen steeds meer mensen te maken met problemen in zien en/of horen. Sensage bundelt Europese expertise over ouderen met sensorische beperkingen
Lees meer over project SensAge

SensNet (afgesloten)

Project SensNet richt zich op de concrete leerbehoeften van professionals die werken met ouderen met een zintuiglijke beperking.
Lees meer over project SensNet

CVI (afgesloten)

Revalidatiecentra in Europa die gespecialiseerd zijn in de ondersteuning van kinderen met een visuele beperking, krijgen steeds vaker te maken met kinderen met cerebrale visuele stoornissen.
Lees meer over project CVI

Project Visal toolkit, actieve participatie ouderen

De Visal toolkit heeft als doel om ouderen met een visuele beperking in staat te stellen om actief te participeren in hun eigen omgeving.
Lees meer over project Visal

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.