Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Visuele & verstandelijke beperking

Meer dan 25% van de mensen met een verstandelijke beperking is ook slechtziend of blind. Juist deze combinatie maakt het minder eenvoudig om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren en volwassenen te begeleiden. Vaak zijn er complexe vragen waar ouders, verzorgers of begeleiders antwoord op zoeken.

Op deze pagina vindt u de lopende, afgeronde en geïmplementeerde projecten en onderzoeken over het onderwerp visuele- en verstandelijke beperking.

Active Learning

Een methode voor kinderen en volwassenen met een (zeer) ernstig meervoudige en visuele beperking en hun cliëntsysteem.
Lees meer

Het V(Z)EMB-project

Passend onderwijs voor leerlingen met een IQ van 35 of lager? Het VZEMB-project streeft naar een optimale ontwikkeling van kinderen met een zeer ernstig meervoudige beperking
Lees meer

Onderzoek naar effect interventie bij visueel verstandelijk beperkte mensen

Bij mensen met een verstandelijke beperking is vaak niet bekend, dat ze slechtziend of blind zijn. Daardoor wordt er in het dagelijks leven geen rekening mee gehouden.
Lees meer

Onderzoek: Comvoor-V

Er is een instrument ontwikkeld voor de indicatiestelling van ondersteunende communicatie bij kinderen en volwassenen met autisme en een visuele beperking met een laag ontwikkelingsniveau
Lees meer

Veilige auditieve omgeving

Mensen met een visuele en verstandelijke beperkingen worden geconfronteerd met een auditieve omgeving die ze moeilijk kunnen begrijpen
Lees meer

EDUCARE (afgesloten)

EDUCARE is een Europees uitwisselingsprogramma voor professionals, waarbij partnerorganisaties een gemeenschappelijk probleem ervaren in het thema gedragsproblemen bij mensen met visuele beperking.
Lees meer over project EDUCARE

Project Eigen Initiatief Model

De visie van Visio is dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk moeten kunnen leven. Dat kan met de methode Eigen Initiatief Model
Lees meer

Project Liedjeskist

Muziek en liedjes zijn belangrijke ingangen om te communiceren met leerlingen met een zeer ernstige visuele, verstandelijke (en motorische) beperking.
Lees meer

Project Link4All

Samen met meerdere zorgorganisaties ondersteunen wij mensen met een (verstandelijke) beperking bij deelname aan de digitale maatschappij.
Lees meer