Onderzoek naar effect interventie bij visueel verstandelijk beperkte mensen

Eén op de vijf mensen met een verstandelijke beperking is slechtziend of blind. In de helft van de gevallen is dit echter niet bekend. Daardoor wordt er in het dagelijks leven geen rekening mee gehouden.

Doel

Het doel van dit project was om te onderzoeken wat de effecten zijn als de slechtziendheid wordt behandeld. Kunnen deze mensen zich dan beter redden? Voelen ze zich minder angstig en hebben ze bijvoorbeeld minder last van depressieve gevoelens.


Werkwijze

Om de effecten van verschillende behandelinterventies (oogheelkundig, inclusief bril; advies voor verbeteren van de zichtbaarheid van de omgeving; scholing van hulpverleners in het omgaan met slechtziendheid) te meten werd een interventiegroep vergeleken met een controlegroep die geen behandeling kreeg.

Doelgroep

Begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking, opleidingen
Dit onderzoek heeft geleid tot de methodiek “Zo kan het ook”.