Visuele en verstandelijke beperking

Meer dan 25% van de mensen met een verstandelijke beperking is ook slechtziend of blind. Juist deze combinatie maakt het minder eenvoudig om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren en volwassenen te begeleiden. Vaak zijn er complexe vragen waar ouders, verzorgers of begeleiders antwoord op zoeken.

Op deze pagina vindt u de lopende, afgeronde en geïmplementeerde projecten en onderzoeken over het onderwerp visuele- en verstandelijke beperking.

Active Learning

Een methode voor kinderen en volwassenen met een (zeer) ernstig meervoudige en visuele beperking en hun cliëntsysteem.
Meer over Active Learning

Het V(Z)EMB-project

Meer over het V(Z)EMB-project

Onderzoek naar effect interventie bij visueel verstandelijk beperkte mensen

Bij mensen met een verstandelijke beperking is vaak niet bekend, dat ze slechtziend of blind zijn. Daardoor wordt er in het dagelijks leven geen rekening mee gehouden.
Meer over Onderzoek naar effect interventie bij visueel verstandelijk beperkte mensen

Onderzoek: Comvoor-V

Er is een instrument ontwikkeld voor de indicatiestelling van ondersteunende communicatie bij kinderen en volwassenen met autisme en een visuele beperking met een laag ontwikkelingsniveau
Meer over Comvoor-V

Veilige auditieve omgeving

Mensen met een visuele en verstandelijke beperkingen worden geconfronteerd met een auditieve omgeving die ze moeilijk kunnen begrijpen
Meer over de Veilige auditieve omgeving

EDUCARE (afgesloten)

EDUCARE is een Europees uitwisselingsprogramma voor professionals, waarbij partnerorganisaties een gemeenschappelijk probleem ervaren in het thema gedragsproblemen bij mensen met visuele beperking.
Meer over Educare

Project Eigen Initiatief Model

De visie van Visio is dat mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk moeten kunnen leven. Dat kan met de methode Eigen Initiatief Model
Meer over Project Eigen Initiatief Model

Project Liedjeskist

Muziek en liedjes zijn belangrijke ingangen om te communiceren met leerlingen met een zeer ernstige visuele, verstandelijke (en motorische) beperking.
Meer over Project Liedjeskist

Project Link4All

Samen met meerdere zorgorganisaties ondersteunen wij mensen met een (verstandelijke) beperking bij deelname aan de digitale maatschappij.
Meer over Project Link4All