Van aanmelden tot revalidatie

Als u belt naar 088 585 85 85 krijgt u iemand van de Cliëntservicelijn aan de lijn. Hij of zij informeert u over wat Visio voor u kan betekenen. Wilt u zich aanmelden? Dan gaan we een intakegesprek inplannen. Wij nemen contact met u op voor het inplannen van een telefonisch intakegesprek.

Verwijzing

  • Bent u bekend bij Visio? Dan is een verwijzing van uw huisarts voldoende.
  • Komt u voor het eerst bij Visio? Dan heeft u een verwijzing nodig van een oogarts, kinderarts, revalidatiearts of neuroloog. Uw medisch specialist kan u verwijzen met een verwijsformulier of digitaal via het Visio Verwijzersportaal.

Intakegesprek en diagnostiektraject

Het intakegesprek duurt circa 60 minuten, korter als u bekend met Visio. In dit gesprek worden uw vragen in kaart gebracht. Na het intakegesprek plannen we het diagnostiektraject in. Met diagnostiek brengen we uw visueel functioneren en de gevolgen van uw visuele beperking in het dagelijkse leven in kaart. We voeren verschillende onderzoeken uit om uw hulpvraag goed te kunnen beantwoorden. Op uw verzoek kunnen al deze onderzoeken op 1 dag ingepland worden. 

Na alle onderzoeken vindt een multidisciplinair overleg plaats met u en de Visio medewerkers die de onderzoeken hebben gedaan. De conclusies uit de onderzoeken worden verwerkt in een revalidatieplan en met een getekend exemplaar gaat u de deur uit. Deze onderzoeken vinden plaats bij de dichtstbijzijnde Visio-locatie.

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor ontvangen zorg. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks (wettelijk) vastgesteld. Dat betekent dat u het eerste deel van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Wij gaan ervan uit dat u, voordat u een traject in gaat bij Visio, bij uw zorgverzekeraar informeert naar de vergoeding. Visio heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract gesloten.

Is er sprake van “meebehandelen” van de ouders of andere mensen in de omgeving van een kind met een zintuiglijke beperking? Dan vallen alle kosten onder de verzekering van het kind. Er is dan dus geen eigen risico. Is er sprake van “meebehandelen” van mensen in de omgeving van een volwassene met een zintuiglijke beperking? Dan vallen alle kosten onder de verzekering van deze volwassene. Alleen de volwassene met een zintuiglijke beperking betaalt het verplicht eigen risico.

Afspraak afzeggen of verzetten: zeg uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af

Wij gaan er vanuit dat u uw afspraak alleen afzegt of verplaatst wanneer dat noodzakelijk is. Moet u uw afspraak toch afzeggen? Doe dit dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van tevoren. Is uw afspraak op maandag gepland? Dan moet deze uiterlijk op vrijdagochtend, dus vóór 12 uur, geannuleerd zijn. Zo kunnen we de voor u gereserveerde tijd voor iemand anders inzetten. Visio brengt 50 euro in rekening voor afspraken die niet of binnen de 24 uur zijn afgezegd. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Vragen over uw zorgfactuur of zorgdeclaratie?

Hebt u vragen over een zorgfactuur, zorgdeclaratie of heeft u een factuur ontvangen die gaat over no-show? Neem dan contact op met de afdeling Zorgadministratie via 088 585 58 88 of zorgdeclaratie@visio.org. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur.

Bekostiging & tarieven en algemene voorwaarden

Vragen over revalidatie en aanmelden

Uitgaan van eigen kracht

Een week na zijn herseninfarct was Marcel van der Pol uitbehandeld in het ziekenhuis, maar met beide ogen ziet hij slecht. "Ik mocht naar huis en kon over drie maanden terug komen. Ik dacht: wat nu? Wie helpt mij?" In dit verhaal vertelt hij hoe belangrijk revalidatie bij Visio voor hem is geweest.
Lees Marcels inspirerende verhaal