maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Van aanmelden tot revalidatie

Als u belt naar 088 585 85 85 krijgt u iemand van de Cliëntservicelijn aan de telefoon. Hier krijgt u informatie over wat Visio voor u kan betekenen. Wanneer u zich wilt aanmelden, dan volgt het inplannen van het intakegesprek. We streven ernaar binnen 5 werkdagen na telefonische aanmelding een intakegesprek met u in te plannen. Komt u voor het eerst bij Visio? Dan heeft u een verwijzing nodig van een oogarts, kinderarts, revalidatiearts of neuroloog. Uw medisch specialist kan u verwijzen met een verwijsformulier maar ook digitaal via onze site. Bent u bekend bij Visio? Dan is een verwijzing van uw huisarts voldoende.

Intakegesprek en diagnostiektraject

Het intakegesprek duurt circa 60 minuten, korter als u bekend met Visio. In dit gesprek worden uw vragen in kaart gebracht. Na het intakegesprek plannen we het diagnostiektraject in. Met diagnostiek brengen we uw visueel functioneren en de gevolgen van uw visuele beperking in het dagelijkse leven in kaart. We voeren verschillende onderzoeken uit om uw hulpvraag goed te kunnen beantwoorden. Op uw verzoek kunnen al deze onderzoeken op één dag ingepland worden. Bekijk de wachttijden van uw locatie voor het diagnostiektraject (Excel-document, peildatum 29 december 2020).  

  • Met een visueel basisonderzoek (VBO) brengen we in kaart wat u nog wel ziet en hoe scherp u dat ziet. Is er sprake van niet-aangeboren hersenletsel dan volgt een neuro-psychologisch onderzoek.
  • Een gesprek met een ergotherapeut brengt in kaart, wat de gevolgen zijn van uw oogaandoening voor uw dagelijks leven.
  • Ook kan een gesprek met een ICT-adviseur gepland worden om de ICT-mogelijkheden voor u te inventariseren.
  • Tot slot brengt u een bezoek aan de afdeling Advies voor advies over en uitproberen van hulpmiddelen.

Na alle onderzoeken vindt een multidisciplinair overleg plaats met u en de Visio medewerkers die de onderzoeken hebben gedaan. De conclusies uit de onderzoeken worden verwerkt in een revalidatieplan en met een getekend exemplaar gaat u de deur uit. Deze onderzoeken vinden plaats bij de dichtstbijzijnde Visio-locatie.

Wilt u uw kind aanmelden? Lees dan meer op de pagina Kind & Jeugd.

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor ontvangen zorg. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks (wettelijk) vastgesteld. Dat betekent dat u het eerste deel van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Wij gaan ervan uit dat u, voordat u een traject in gaat bij Visio, bij uw zorgverzekeraar informeert naar de vergoeding.

Is er sprake van “meebehandelen” van de ouders of andere mensen in de omgeving van een kind met een zintuiglijke beperking? Dan vallen alle kosten onder de verzekering van het kind. Er is dan dus geen eigen risico. Is er sprake van “meebehandelen” van mensen in de omgeving van een volwassene met een zintuiglijke beperking? Dan vallen alle kosten onder de verzekering van deze volwassene. Alleen de volwassene met een zintuiglijke beperking betaalt het verplicht eigen risico.

Vragen over revalidatie en aanmelden

Uitgaan van eigen kracht

Een week na zijn herseninfarct was Marcel van der Pol uitbehandeld in het ziekenhuis, maar met beide ogen ziet hij slecht. "Ik mocht naar huis en kon over drie maanden terug komen. Ik dacht: wat nu? Wie helpt mij?" In dit verhaal vertelt hij hoe belangrijk revalidatie bij Visio voor hem is geweest.
Lees Marcels inspirerende verhaal