Onderzoek

Het belang van een goede diagnose rond de oogaandoening, de daaruit voortvloeiende beperking(en) en de eventuele medische behandelwijze, staat als een paal boven water. Visio doet onderzoek naar de oogheelkundige situatie, brengt de resterende mogelijkheden van het oog in kaart en onderzoekt het persoonlijk en emotioneel functioneren in relatie tot visuele beperking.

Meedoen met een beperking

Ook wordt grondig in kaart gebracht in hoeverre zelfstandig functioneren op het werk, thuis en andere gebieden van het leven zijn beïnvloedt door de beperking in het zien. Daarna wordt het vervolgtraject bepaald. Maximaal meedoen in de samenleving naar eigen vermogen van mensen met een visuele beperking is daarbij altijd het doel.

Onderzoek bij kinderen

Het meten van de visuele mogelijkheden bij jonge kinderen vergt een speciale methodiek die veel tijd kost. Het onderzoek bij jonge kinderen kan bestaan uit een aantal deelonderzoeken.

Onderzoek bij volwassenen

Bij volwassenen zet Visio vaak een Low-Vision onderzoek in. Daarin kijken we welke lees- en kijkhulpmiddelen het meest geschikt zijn. Er zijn ook andere onderzoeken mogelijk. Zo geven we onder meer advies over aanpassingen op de werkplek.

Onderzoek bij meervoudig beperkte mensen

Instellingen en dagverblijven weten niet altijd wie van de bewoners slechtziend is. Visio is gespecialiseerd in het doen van onderzoek en screenings bij mensen met een meervoudige beperking. Van daaruit kan Visio ondersteuning en advies geven over de omgang met en begeleiding van de bewoners en over de verlichting en inrichting van ruimten. Ook deskundigheidsbevordering voor de groepsleiding is mogelijk.