maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Onderwijs

Ons motto: een perspectief voor ieder kind

Ons motto ‘perspectief voor ieder kind’ geeft aan dat we ieder kind of jongere met een visuele beperking, met al z’n mogelijkheden, beperkingen, talenten en bijzonderheden zo goed mogelijk willen ondersteunen bij zijn voorbereiding op de toekomst.

We reiken leerlingen met een visuele beperking (en bijkomende problematiek) en leerlingen met een visuele en verstandelijke beperking (met bijkomende problematiek) alle benodigde ondersteuning, hulp en tools aan met het doel dat zij – als kind, jongere en (in hun toekomstige leven) als (jong) volwassene – passend bij hun mogelijkheden:

  • zo zelfstandig, zelfredzaam en autonoom door het leven gaan
  • volwaardig participeren in een steeds veranderende maatschappij
  • als wereldburger de wereld tegemoet treden.
Jochie op preview van video waar u bij klik naartoe gaat
Ga naar de afspeellijst met video's van Visio Onderwijs.
 

Onze ambitie: het beste onderwijs en de beste begeleiding

Visio Onderwijs wil het motto vertalen in het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke begeleiding voor leerlingen met een visuele beperking. Hieronder verstaan we dat onderwijs en begeleiding gericht zijn op kwalificatie, persoonsvorming en participatie en dat we iedere leerling stimuleren tot maximale ontwikkeling te komen op deze gebieden.

Kenmerkend voor ons onderwijs en onze begeleiding zijn de drie doeldomeinen van Biesta (2012) waarin we ons naast kwalificatie (de ontwikkeling van kennis en vaardigheden), onderscheiden in de expliciete aandacht voor de persoonsvorming (talentontwikkeling en zelfontplooiing) en succesvolle participatie in de samenleving (wereldburgerschap) van onze leerlingen.

Onze visie op leren

Leren en ontwikkelen vinden zoveel mogelijk plaats midden in de maatschappij op basis van een moderne pedagogische benadering, flexibel, passend, en op basis van een sterk geloof in het ontwikkelingspotentieel van alle leerlingen.

Daarom hanteren we als uitgangspunt: Zo gewoon als mogelijk, zo speciaal als nodig.

Voor blinde en slechtziende leerlingen zijn naast de algemene cognitieve vaardigheden, ook de sociale, emotionele en levensorganiserende vaardigheden van groot belang. Juist door het toepassen van uitdagende didactische strategieën, steeds vertrekkend vanuit de context van de leerling met de visuele beperking, beogen wij de leerlingen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op een plek in de samenleving. We willen bijdragen aan de ontwikkeling van het zelfbewustzijn van leerlingen, met een daarbij behorend reëel zelfbeeld, zelfvertrouwen, eigenaarschap en autonomie.

Visio-scholen

Onze scholen liggen verspreid door heel Nederland: Amsterdam, Breda, Grave, Haren en Rotterdam.
Lees over onze Visio-scholen

Haren

Onze leraren stemmen het onderwijsprogramma af op iedere unieke leerling. In de school vindt de leerling zelfstandig de weg met voelbare herkenningspunten.
meer over Haren

Rotterdam

Een gewone school waar leerlingen leren en zich ontwikkelen. Aanpassing van het onderwijs en gebouw aan visuele beperking maakt de school speciaal.
meer over Rotterdam

Amsterdam

Een veilige leeromgeving op weg naar een toekomst die past bij de leerling en zijn mogelijkheden. Dat gebeurt in nauw overleg met ouders of verzorger.
meer over Amsterdam

Breda

Iedere leerling met een visuele en verstandelijke beperking is uniek. Samen kijken we hoe de leerling optimaal leert en zich ontwikkelt.
meer over Breda

Grave

Een gewone school waar kinderen spelen, leren en zich ontwikkelen. We houden rekening met de mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling.
meer over Grave

Begeleiding in regulier onderwijs en speciaal onderwijs

Onze professionals begeleiden slechtziende en blinde leerlingen op reguliere school in de eigen omgeving.
Lees over begeleiding in regulier onderwijs

EduVIP

Scholen, docenten, leerlingen, ouders en begeleiders vinden alle relevante informatie en middelen voor het onderwijs aan slechtziende en blinde leerlingen en studenten op de site eduVIP.nl.
Lees meer over EduVIP

Soorten onderwijs

Soorten onderwijs binnen Visio
Lees over soorten onderwijs

Speciaal basisonderwijs

Onze scholen voor speciaal basisonderwijs zijn aangepast aan de visuele beperking van leerlingen. Denk aan lokaalinrichting, keuzemethoden en gebruik van hulpmiddelen.
meer over Speciaal basisonderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Binnen het voortgezet speciaal onderwijs van Visio halen leerlingen dezelfde diploma’s en certificaten als in het reguliere voortgezet onderwijs.
meer over Voortgezet speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs meervoudige beperkingen

Op diverse locaties van Visio wordt onderwijs gegeven aan kinderen met een visuele en bijkomende beperking.
meer over Speciaal onderwijs meervoudige beperkingen

Aanmelden bij Onderwijs

Laat u informeren en ondersteunen bij aanmelden van uw slechtziende of blinde kind
Lees over aanmelden bij Visio onderwijs

Visio in de buurt

Onderwijs binnen Visio

Meer informatie over onderwijs, zorg en dienstverlening voor kinderen en jongeren met een visuele beperking.