Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Kanslijnen

Transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg

In 2022 hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) een akkoord gesloten voor toekomst bestendige gehandicaptenzorg. Daarmee is de beweging naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg in gang gezet. 

Waarom is deze verandering nodig?

De gehandicaptenzorg staat voor een grote uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat komt door stijgende kosten en doordat het steeds lastiger is om medewerkers voor de zorg te vinden. De ambitie van Visio is om onze cliënten/bewoners en toekomstige cliënten tijdig betekenisvolle en passende zorg te kunnen blijven bieden. Daarom is deze verandering nodig.

Ontwikkelthema’s: Kanslijnen

Om deze ambitie te kunnen blijven waarmaken vraagt een toekomstbestendige gehandicaptenzorg om andere, vernieuwende manieren om de zorg te organiseren. De VGN en ZN hebben vijf thema’s ofwel kanslijnen benoemd:

  1. Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens.
  2. Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk.
  3. Alle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag.
  4. Elke cliënt die dat aankan, krijgt een zo zelfstandig mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving.
  5. Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning.

Visio gaat aan de slag met Kanslijn 1 en 5

Iedere zorgaanbieder gaat de komende jaren aan de slag met 2 van de 5 kanslijnen. In overleg met de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de cliëntenraad W&D - die input heeft gegeven over welke kanslijnen de voorkeur hebben - heeft Visio ervoor gekozen om invulling te geven aan: