Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Visio aan de slag met Kanslijn 5

Lees op deze pagina meer over hoe wij met deze kanslijn aan de slag gaan met Kanslijn 5:

“Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning"

Wat doen we al?

Bij Visio is de inzet van verwanten en vrijwilligers al verweven in de dagelijkse processen. Denk aan de inzet van verwanten en vrijwilligers voor ondersteuning op de woningen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • ouders/verwanten die een aantal uren of dagdeel aanwezig zijn voor hun eigen kind/partner en een aantal zorgtaken overnemen
  • klusmiddagen organiseren waarbij familie en vrienden klussen oppakken
  • ouders die zelf met hun kind naar activiteiten gaan zoals zwemmen of andere vormen van therapie. 

Kortom, er gebeurt al best veel. Door deze inzet goed in beeld te brengen en (nog beter) af te stemmen met roosters/personeel zijn we al bezig met deze kanslijn. 

Welke stappen gaan we zetten?

De stappen die gezet moeten worden gaan met name om de borging van de inzet uit beide Kanslijnen te realiseren. Het in kaart brengen wat er al wel gebeurt en waar nog kansen liggen, wordt per locatie en doelgroep bekeken. We starten ook het binden, boeien en betrekken van de volledige keten op. Zaken die zeker op gaan pakken:
  • tijdlijn voor communicatie en verwachtingen voor de komende paar jaar maken
  • medewerkers, cliënten en netwerk inzetten
  • portefeuillehouders benoemen
  • pilot-locaties opzetten
  • werkgroepen vormen.

Wat staat in het landelijk akkoord over Kanslijn 5?

Veel Wlz-cliënten hebben een netwerk van verwanten, vrijwilligers en buurtgenoten om zich heen die een actieve rol hebben in de begeleiding en ondersteuning. Het bestaande netwerk van een cliënt moet ook bij opname van een cliënt behouden blijven én burgers moeten aangesproken worden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om als vrijwilliger bij te dragen aan een dergelijk netwerk. Hiernaast staan de professionele zorgverleners om de zorg te leveren die passend is naast het netwerk. De inzet van het netwerk is nodig en wenselijk om een bijdrage te leveren aan de arbeidsmarkttekorten. Onderdeel daarvan is dat goed wordt gekeken wat naasten nodig hebben aan ruimte en competenties om deze rol te kunnen invullen. Zorgkantoren kunnen een rol spelen door het delen van kennis en goede voorbeelden en het inspireren van zorgaanbieders.

De ambitie voor 2025 is dat alle zorgaanbieders de inzet van het eigen netwerk in de persoonlijke zorg aantoonbaar faciliteren. Hiervoor worden nieuwe arrangementen ontwikkeld waarbij het netwerk, in samenhang met professionals, onderdeel wordt van het primaire proces van zorg en ondersteuning. Zo wordt in 2025 een groter deel van de hulpvraag van cliënten uitgevoerd door het eigen netwerk van de cliënt, waardoor zorgprofessionals ingezet kunnen worden op die plekken waar dat het meest nodig is.

Lees voor meer info de Factsheet kanslijn 5 (pdf)