Visio aan de slag met Kanslijn 1

Lees op deze pagina meer over hoe wij met deze kanslijn aan de slag gaan met Kanslijn 1:

“Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens”

Doel kanslijn 1

De ambitie is dat in 2025 zoveel mogelijk cliënten met een beperking een betekenisvolle dag hebben. Deze is flexibel naar vorm, inhoud en locatie. Waar mogelijk wordt betekenisvolle daginvulling in de context van de samenleving georganiseerd en waar passend worden wonen en daginvulling geïntegreerd. Bovendien kan daarmee een kostenbesparing worden gerealiseerd. Hierdoor wordt de inzet van zorgprofessionals per cliënt verkleind of worden kosten verlaagd ten opzichte van de huidige vormgeving van dagbesteding. Dat gaat niet vanzelf. Het is een verandering die voor iedere organisatie anders verloopt. Dat is afhankelijk van de huidige situatie, de doelgroep, positieve en negatieve ervaringen met anders kijken naar daginvulling, werkdruk en nog veel meer.  

De transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg is een complexe verandering. We moeten met elkaar gaan ontdekken hoe het anders kan. Dat is niet uit een boekje te leren, maar ontwikkelt zich stap voor stap. Door te doen, aan te passen wat niet werkt en te borgen wat werkt.  

Het is een beweging: vanuit kleine stappen, leren, aanpassen en grotere stappen zetten. Zo leren we met elkaar wat werkt. Door verbinding en samenwerking.  

Wat doen we al? 

Er gebeurt al best veel. Hieronder een greep uit wat eerste initiatieven:  

  • Coördinerend cliëntbegeleiders en managers van Huizen en Breda zijn gaan kijken op de Visio-dagbestedingslocaties in Echten en Vries. Het doel van deze dag was om informatie uit te wisselen en te leren van regionale initiatieven. In het najaar zal er een tweede uitwisseldag worden georganiseerd in het zuiden van het land. 
  • In Breda zijn vier groepshulpen (niveau 1) aangenomen om ondersteunend te werken bij woongroepen voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij werken in combinatiefuncties bij zowel wonen als dagbesteding. Door integraal te werken maken we een eerste stap om meer continuïteit te krijgen in de bezetting.  
  • Cliënten zullen uitgenodigd worden om in beweging te komen. We denken nu na over hoe we dit zo efficiënt en toegankelijk mogelijk kunnen organiseren. Ook als we naar inzet van medewerkers kijken. Het inzetten van ondersteunende technologie kan een oplossing zijn. Wij denken aan bewegingsfilmpjes op maat. De bewegingsagoog hoeft niet naar de groep te komen. Activiteitenbegeleiders en medewerkers van de woongroep kunnen zelf op een laagdrempelige manier aan de slag met de cliënten. De eerste inventarisatie met betrekking tot passende filmpjes zal gestart gaan worden in september. 
  • Cliënten van Visio de Blauwe Kamer gaan samenwerken met de ondersteunende diensten. Dit initiatief start na de zomer. De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang. Cliënten die postpakketten van A naar B brengen, de huismeester helpen bij klusjes, samenwerken met vrijwilligers, ontvangst van gasten op het terrein. Dit allemaal voor een werkproces op maat, meer flexibiliteit en groter netwerk voor de cliënt. De belangrijkste doelstelling is dat hierdoor een groep cliënten betekenisvolle dagbesteding krijgt.

Welke stappen gaan we zetten? 

We brengen in kaart wat er al wel gebeurt en waar nog kansen liggen. Dit wordt per locatie en doelgroep bekeken. We starten ook het binden, boeien en betrekken van partners, verwanten en iedereen die met dit proces is gemoeid. Zaken die de komende periode opgepakt worden:  

  • tijdlijn voor communicatie en verwachtingen voor de komende paar jaar maken 
  • medewerkers, cliënten en netwerk inzetten en betrekken 
  • pilot-locaties verder opzetten 
  • werkgroepen vormen 

Lees voor meer info de Factsheet kanslijn 1 (pdf)