Visio.org maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Akkoord Lees meer over cookies

Aanmelden en financiën

Als u uw kind, familielid, cliënt of uzelf wilt aanmelden, belt u naar het Cliëntservicebureau. Hier krijgt u informatie over wat Visio voor u kan betekenen. Als u nog niet bekend bent met de locatie waar de aanmelding voor gedaan wordt kan eerst een oriënterend gesprek, eventueel op de locatie, gepland worden

Intakegesprek

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats met een medewerker van het Cliëntservicebureau. Deze intaker vraagt om diverse gegevens, waaronder medische gegevens. Op basis daarvan wordt bekeken of de aan te melden persoon binnen de inclusiecriteria van Visio valt. Na het intakegesprek beslist de plaatsingscommissie van de locatie over de plaatsing.

Financiering: Wlz en Wmo/Jeugdwet

Zorg met verblijf bij Visio wordt gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Visio kan u ondersteunen bij het aanvragen van de benodigde Wlz-toelating bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wilt u naar een onafhankelijke cliëntondersteuner, dan verwijzen wij u graag door naar www.mee.nl of uw zorgkantoor.
U kunt ook bij Visio terecht als u al ergens anders wordt behandeld. Wij streven naar een optimale samenwerking met andere hulpverleners.

De Wmo/Jeugdwet is van toepassing als u bij Visio een beroep doet op specialistische begeleiding voor uw zintuigelijke handicap, bij dagbesteding en/of kortdurend verblijf (logeren). Visio kan u ondersteunen bij het aanvragen van deze zorg bij uw gemeente.
 

Wachttijden

Op dit moment zijn er geen wachttijden voor onze woon- en dagbestedingslocaties.

 

Download de brochure

Download de brochure "Wie betaalt wat" met de nieuwe tarievenlijst 2018.

Dit overzicht is voor cliënten die bij Visio wonen. Het geldt niet voor cliënten zonder verblijf, dus niet van toepassing voor dagbesteding of logeren.
 
Download brochure

Visio in de buurt

Koninklijke Visio

De algemene brochure van Koninklijke Visio.