maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Breda

Visio-school in BredaVisio Onderwijs Breda biedt onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking in de leeftijd van vier tot twintig jaar. Naast een visuele beperking hebben alle leerlingen een verstandelijke beperking. Daarnaast hebben veel leerlingen nog extra beperkingen. Denk aan motorische beperkingen, een aan autisme verwante contact stoornis (ASS) of bepaalde syndromen zoals Batten Spielmeyer Vogt of het syndroom van Down.  
 

Aangepaste omgeving

Vanaf het moment dat men het gebouw van Visio Onderwijs Breda binnenstapt valt de manier waarop de medewerkers met leerlingen omgaan op. De school biedt een warme, veilige omgeving aan leerlingen en ouders. Alles in en om de school wordt volkomen aangepast aan de doelgroep: de gangen zijn leeg en overzichtelijk en de klassen zien er uitnodigend en geordend uit. Het zwembad gebruiken we voor diverse therapieën.
 

Ontwikkelen op eigen niveau

Het uitgangspunt is de leerling als uniek persoon. Per leerling zoeken we naar een specifieke manier waarop hij of zij iets kan leren. Er wordt gekeken naar wat het kind kan in plaats van naar wat het allemaal niet kan. Ontwikkeling van de leerling, op zijn of haar eigen niveau, staat altijd voorop.

De bijzondere doelgroep van Visio Onderwijs Breda vraagt om specifieke onderwijsmethodes die aansluiten bij de communicatiemogelijkheden van de leerlingen. Muziek als onderdeel van Totale Communicatie is essentieel voor het lesprogramma aan leerlingen met een (ernstig) meervoudige beperking. Gesproken taal is abstract en voor veel van de leerlingen met een (ernstig) meervoudige beperking moeilijk te begrijpen. Er worden liedjes gebruikt als passend alternatief om activiteiten en handelingen aan te kondigen en/of te begeleiden. De tekst geeft inhoud aan het liedje maar het is vooral de herhaling van dezelfde melodie die op den duur herkenning, veiligheid, vertrouwen en daardoor voorspelbaarheid geeft in dat wat gebeurt of gaat gebeuren.

Leraar 24 heeft een filmpje gemaakt over de inzet van muziek in het speciaal onderwijs.
 

Leerroutes in een veilige, uitnodigende leeromgeving

Er zijn leerroutes voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van:

  1. nul tot twee jaar.    
  2. twee tot vier jaar.
  3. vier tot zes jaar.
  4. zes jaar en ouder.
Voor alle leerroutes is een veilige, uitnodigende leeromgeving het uitgangspunt, zodat leerlingen hun zelfstandigheid en weerbaarheid kunnen vergroten. Leerdoelen worden individueel bepaald en worden zeer regelmatig in samenwerking met de ouders geëvalueerd.
 

Periode na school

In het leerjaar waarin de leerling vijftien jaar wordt, kijken we samen met de ouders naar het uitstroomperspectief. Daarin blikken we vooruit op de periode na school. Naast de resultaten uit het verleden zijn interesses en mogelijkheden van de leerling dan bepalend voor de inrichting van het onderwijs.
 

Inloggen ouders/verzorgers

U gaat naar informatie over/van de school van uw kind op een beveiligd gedeelte van deze website.
Log hier in

Contactgegevens

088 585 82 00 Galderseweg 65
4836 AC Breda
onderwijsbreda@visio.org
Ga naar de routebeschrijving

Visio in de buurt

Brochure Visio Onderwijs

Meer informatie over scholen voor slechtziende en blinde leerlingen.