Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Onderwijs Haren

Onderwijs Haren

Adres:

Rijksstraatweg 284
9752 CL  Haren (Groningen)

Telefoon:

088 585 75 00

Visio Onderwijs Haren: een gewone én speciale school

Visio Onderwijs Haren biedt excellent onderwijs aan leerlingen met een visuele of meervoudige beperking. Het is in de eerste plaats een gewone school waar kinderen spelen, leren en zich ontwikkelen. Toch zijn wij ook een speciale school. Wij passen ons onderwijs aan, aan de visuele beperking van onze leerlingen.

Onderwijs bij Visio = Meedoen mogelijk maken

Naar Youtube-video met alle leerlingen van Onderwijs Haren in beeld
Meer van Visio Onderwijs Haren zien? Bekijk eens een paar van onze filmpjes:

Ontwikkelen op eigen niveau: kijk naar wat wél kan

Alle afdelingen van Visio Onderwijs Haren bieden onderwijs op maat. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in het aanpassen van het onderwijsprogramma per leerling. Zo is veel lesmateriaal tastbaar of hoorbaar gemaakt en maken we gebruik van de nieuwste ICT-middelen. Daarnaast is ons schoolgebouw zo ingericht dat leerlingen (waar mogelijk) zelfstandig, aan de hand van voelbare herkenningspunten, hun weg kunnen vinden.

Voor wie is onze school?

Visio Onderwijs Haren bestaat uit twee afdelingen:
 • Speciaal onderwijs (so). Onderverdeeld in drie verschillende stromen:
  • So: onderwijs voor normaal lerende leerlingen met een visuele beperking van groep 1 t/m groep 8. Leerlingen binnen deze groep stromen uit naar vervolg onderwijs in een reguliere setting met ondersteuning van onze Ambulante Onderwijskundige Begeleiders.
  • So-mb: onderwijs voor leerlingen met een visuele, verstandelijke en mogelijk motorische beperking van 4 tot 12/14 jaar. Leerlingen binnen deze groep stromen door naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso-mb).
  • So-OOG: Onderwijsontwikkelgroep voor leerlingen met een visuele, verstandelijke en mogelijk motorische beperking van 4 tot 12/14 jaar. Zij hebben veel verzorging en behandeling nodig tijdens schooltijd. Leerlingen binnen deze groep stromen door naar het voortgezet speciaal onderwijs OOG (vso-OOG).
 • Voorgezet speciaal onderwijs (vso) is onderverdeeld in drie stromen:
  • Vso-pro: onderwijs voor leerlingen met een visuele, verstandelijke en mogelijk motorische beperking van 12 tot 20 jaar. Leerlingen binnen deze groep stromen uit naar (beschutte) arbeid.
  • Vso-mb: onderwijs voor leerlingen met een visuele, verstandelijke en mogelijk motorische beperking van 12 tot 20 jaar. Leerlingen binnen deze groep stromen uit naar dagbesteding of beschutte arbeid en richten zich gedurende het onderwijsleerproces op de domeinen wonen, werken, vrije tijd en samenleven.
  • Vso-OOG: onderwijsontwikkelgroep voor leerlingen met een visuele, verstandelijke en mogelijk motorische beperking van 12 tot 20 jaar. Zij hebben veel verzorging en behandeling nodig. Zij stromen uit naar dagbesteding en richten zich tijdens het onderwijsleerproces op de domeinen wonen, werken, vrije tijd en samenleven.

"Zo gewoon als mogelijk, speciaal waar nodig"

Schoolterrein

Het schoolgebouw ligt aan de doorgaande route tussen Haren en Glimmen, op het terrein van Visio de Heukelom. Naast de school staat het kindercentrum. Op het kindercentrum krijgen leerlingen onderwijs, maar dan in combinatie met een intensief zorgaanbod (OOG-groepen). Hier is ook dagbehandeling mogelijk. Verder staan er een aantal woningen op het terrein waar jeugdige cliënten van Visio kunnen wonen of logeren. Het gehele terrein en de schoolgebouwen zijn goed toegankelijk voor slechtziende, blinde en rolstoelgebonden leerlingen.

Peuterrevalidatie in Haren

Uw slechtziende of blinde peuter kan bij Visio in Haren revalideren vanaf 2 jaar. De peuterrevalidatie in Haren is het hele jaar open, behalve tijdens schoolvakanties. Wilt u hier meer over weten ? Ga dan naar de pagina Peuter- & Kinderrevalidatie.

Onderwijs Haren krijgt predicaat excellente school 

Drie Visio-scholen hebben in 2022 het predicaat Excellente school voor het speciaal basisonderwijs én voortgezet speciaal onderwijs ontvangen. Het gaat om de Visio-scholen in Haren, Breda en Rotterdam. Zij hebben ieder een eigen excellentieprofiel. Het excellentieprofiel van Visio Onderwijs Haren: "Visio Onderwijs Haren is excellent in het stimuleren en toerusten van de leerlingen tot het nemen van ‘eigen regie’ binnen een onderwijssetting van hoogwaardig niveau ter voorbereiding op vervolgonderwijs, dagbesteding en maximale participatie in de samenleving. Ons sterke pedagogisch klimaat, de hoge mate van kwaliteitsdenken bij medewerkers en de ruimte voor innovatie levert daar een bijdrage aan en onderscheidt ons van andere scholen."

Deze waardering is de kroon op het werk in de ambitie van Visio Onderwijs om slechtziende en blinde leerlingen excellent onderwijs en de beste begeleiding te bieden op het niveau van ernstig meervoudig beperkt (emb) tot en met havo.

Aangepaste Speelplaats

Samen met de leerlingen hebben we een toegankelijke speelplaats ontworpen. Een plek om ongeremd te spelen. We zijn trots op een speelplein waar onze hele doelgroep samen buiten kan spelen en waarbij zelfstandig spelen voorop staat. Kijk voor meer informatie op de speciale pagina.
Iedere locatie heeft een schoolgids met informatie (deel 1, zie link hierboven). Er is ook een gedeelte met algemene informatie over Visio Onderwijs (deel 2)

Bekijk de foto's van deze locatie