Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Specifieke stoornissen of aandoeningen

Leerlingen hebben soms specifieke stoornissen of aandoeningen, zoals autismespectrumstoornissen (ASS), ADHD, Batten Spielmeyer Vogt (BSV), spasmen of epilepsie. De medewerkers van Onderwijs Haren beschikken over de expertise om hier goed mee om te gaan.
 

Leerroute A (afdeling mb)

Leerroute A richt zich op leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tot hooguit twee jaar. Het lesgeven aan deze leerlingen vraagt veel kennis en inzicht op het gebied van contact maken en het aanpassen van lesmethodes.
 

Zintuiglijk onderwijs

Het gebruik maken van alle zintuigen bij informatieverwerking is iets dat centraal staat in ons onderwijs. Op de afdeling mb zijn er groepslessen sensomotorische integratie onder leiding van een fysiotherapeut en zijn er meerdere ruimtes speciaal ingericht voor zintuiglijke ervaringen.
 

Vakleraren, onderzoekers en behandelaren

Er zijn vakleraren voor muziek en bewegingsonderwijs. Ook kunnen leerlingen zich opgeven voor humanistische vorming en godsdienstonderwijs. Binnen de school werken fysiotherapeuten een logopedist, gedragswetenschapper, ergotherapeut en instructeurs voor oriëntatie & mobiliteit trainingen.
 

ICT

We leren leerlingen omgaan met een laptop met aanpassingen, zodat ze dit hulpmiddel in het vervolgonderwijs kunnen gebruiken.

Op de afdeling mb kijkt de leraar per leerling hoe hij het beste met een computer kan werken. In elke klas staat een touchscreen en kunnen grote knoppen aangesloten worden ter vervanging van de muis. Daarnaast zijn pc-meubelstukken rolstoelvriendelijk en zijn er eenvoudige toetsenborden en brailleleesregels.
 

Verzorging

Soms is er sprake van een grote persoonlijke zorgbehoefte en/of extra ondersteunende begeleiding van een kind op het gebied van de algemene dagelijkse levensverrichtingen. De school zet dan zorgassistenten in. Deze zorgassistenten worden gefaciliteerd vanuit Zorg In Natura, WLZ of het persoonsgebonden budget van de leerling.