Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Samenwerking met ouders

Twee keer per jaar worden ouders uitgenodigd voor een bespreking van het Individuele Plan Van Aanpak (IPVA). Tijdens deze besprekingen bepalen ouders en de school samen waar de nadruk in het onderwijsprogramma op komt te liggen. Er vindt minstens één keer per schooljaar een oudercontactdag plaats. Daarnaast worden ouders periodiek geïnformeerd over de gang van zaken op school via nieuwsbrieven en zijn ze welkom bij bepaalde feesten. Via contactschriften zijn de ouders en leraren in de gelegenheid om dagelijks contact te hebben. Beleidsmatige zaken worden door de directie afgestemd met de medezeggenschapsraad, waarin ook ouders vertegenwoordigd zijn.
 

Samenwerking met het Zernike College in Haren

In het schooljaar 2011-2012 is de afdeling so gestart met de samenwerking met het nabij gelegen Zernike College (voortgezet onderwijs voor vmbo, havo en vwo). Door extra ondersteuning vanuit onze afdeling so wordt tegemoetgekomen aan voortgezet onderwijs in de eigen regio voor die leerlingen die anders aangewezen waren op voortgezet speciaal onderwijs in Grave of Amsterdam.