Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Special voortgezet onderwijs 

In Haren is geen afdeling VSO. Wel werken wij samen met het Zernike Junior College in Haren/Groningen en het AOC Terra in Assen. Wij bieden daar intensieve begeleiding, naast het reguliere vso-aanbod.
 

Speciaal voortgezet onderwijs voor meervoudig beperkte kinderen

De vso-mb-afdeling is onderverdeeld in twee leeftijdgebonden groepen:

vso-mb onderbouw (twaalf tot zestien jaar)
vso-mb bovenbouw (zestien tot twintig jaar)
 

Veel ondersteuning voor de leerling

De klassen bestaan (indien mogelijk) uit circa zes leerlingen van een vergelijkbaar niveau. In elke groep werkt een leraar met onderwijs- en zorgassistenten. Zij worden ondersteund door therapeuten en vakleraren.

Leerroutes

Een leerling kan een schoolvak op vijf verschillende niveaus volgen. Deze niveaus noemen we leerroutes. Via deze leerroutes werkt een leerling aan de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs vaststelt. Wat ons onderwijs bijzonder maakt is dat we aan deze doelen werken door gebruik te maken van alle zintuigen. Leerlingen krijgen de kans om thematisch allerlei materialen te voelen, te ruiken, te proeven, te beluisteren en zo mogelijk te zien.

In het vso-mb staan de thema’s wonen, werken, vrije tijd en samenleven centraal. Leerlingen worden voorbereid op hun toekomst binnen (arbeidsmatige) dagbesteding en lopen in de bovenbouw zowel intern als extern stage.