Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Leerroutes in een veilige, uitnodigende leeromgeving

Er zijn leerroutes voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van:

  1. 0 tot 2 jaar  
  2. 2 tot 4 jaar
  3. 4 tot 6 jaar
  4. 6 jaar en ouder
Voor alle leerroutes is een veilige, uitnodigende leeromgeving het uitgangspunt, zodat leerlingen hun zelfstandigheid en weerbaarheid kunnen vergroten. Leerdoelen worden individueel bepaald en evalueren we zeer regelmatig samen met de ouders.
 

Verlengde schooldag en flexopvang

Met alle professionals werken we intensief samen voor de beste begeleiding van uw kind. In Breda doen we dat met Visio Onderwijs Breda, Visio Revalidatie & Advies (R&A) en de afdeling Flexzorg van Visio woon en dag centrum De Blauwe Kamer in Breda (dat direct naast de school gelegen is). De afdelingen bieden behandeling en/of Flexzorg (Buitenschoolse Specialistische Begeleiding (naschoolse begeleiding), weekendopvang, logeeropvang en vakantieopvang, behandeling ter ondersteuning van de deelname aan het onderwijs  en onderwijs voorwaardelijke zorg.
 

Samen kijken naar de periode na school

In het leerjaar waarin een leerling vijftien jaar wordt, kijken we samen met de ouders naar de periode na school. Dat noemen we het uitstroomperspectief. Naast de resultaten uit het verleden zijn interesses en mogelijkheden van de leerling bepalend voor de inrichting van het onderwijs en het vervolg daarop.