Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Onderzoek advies werkplek

Intakegesprek en visueel basisonderzoek

Een traject bij Visio Zicht op Werk begint meestal met een intakegesprek. De adviseur arbeid krijgt daarmee inzicht in de inhoud van uw werk, uw huidige werkplek en mogelijkheden en uw belastbaarheid. Ook vragen wij uw werkgever of opdrachtgever naar uw werksituatie. Waar nodig worden ook andere partijen betrokken, zoals een bedrijfsarts. 

In het visueel basisonderzoek brengen wij uw visueel functioneren in kaart op een Visio-locatie bij u in de buurt. Wij onderzoeken:

 • gezichtsscherpte.
 • gezichtsvelden.
 • kleurenzien.
 • lichthinder.
 • lichtbehoefte.
 • beeldvertekening.
 • contrastgevoeligheid.

Daarnaast:

 • vragen wij, uiteraard met uw toestemming, bij uw oogarts de laatste oogheelkundige gegevens op. Dat kan worden aangevuld met andere medische gegevens zoals neurologische gegevens mocht dat nodig zijn. 
 • overleggen wij, mocht dat nodig zijn, met uw bedrijfsarts of re-integratiebegeleider van UWV.
 • adviseren wij over een lees- of computerbril, leeshulpmiddelen, lichtfilterende glazen of contactlenzen.

Hebt u niet aangeboren hersenletsel (NAH)? Dan kan de neuropsycholoog van Visio onderzoek doen naar uw visuele waarneming.

ICT-hulpmiddelenonderzoek

Werkt u met een computer? VZoW biedt hulp aan voor/advies over:

 • optimale kleur, contrast en helderheid instellen van uw beeldscherm.
 • software die letters vergroot.
 • de computer met spraak bedienen.
 • brailletoetsenborden of aanpassingen van uw huidige toetsenbord.
 • eventueel benodigde trainingen om uw computer- en typevaardigheden op peil te brengen.

Verlichtingsonderzoek: lichtlab

Een goede verlichting is voor mensen met een visuele beperking van groot belang. VZoW adviseert over verlichting van de werkplek. Dat doen wij in ons lichtlaboratorium. Daar bekijken wij uw zicht bij verschillende lichtsterktes en types. Ook bepalen wij de beste positionering van het licht voor u.

Werkplekonderzoek

In dit onderzoek gaat de adviseur arbeid op uw werkplek aan de slag met de uitkomsten van het ICT-hulpmiddelenonderzoek en verlichtingsonderzoek. Daaruit volgt een overzichtelijk rapport. Tijdens het werkplekonderzoek:

 • adviseren wij over de meest geschikte werkplek.
 • formuleren wij gewenste aanpassingen van verlichting en zon- en helderheidswering.
 • adviseren wij over optimale ergonomie.
 • kijken wij naar de bereikbaarheid en toegankelijkheid van uw werkplek.
 • bieden wij ondersteuning in het gebruik van hulpmiddelen.

Voor tegemoetkoming in de kosten voor aanpassingen op de werkplek kunt u welllicht een beroep doen op regelingen van UWV. Neem daarvoor contact op met UWV. Werkgevers kunnen bellen met 088 898 92 95. Het nummer voor werknemers is: 088 898 9294.

Tegemoetkoming voorzieningen werkplek

Aanvraag voorziening vanuit werkgever

Dit gaat om voorzieningen als aanpassingen in de verlichting en screens die verbonden zijn met het gebouw.

Ga naar het aanvraagformulier van UWV

Aanvraag voorziening vanuit werknemer

Voorzieningen voor een werknemer zijn zogenaamde “meeneembare voorzieningen’. Deze moet de werknemer zelf aanvragen en zijn daarna ook zijn eigendom. Hij mag ze dus meenemen als hij van baan verandert. Alleen voorzieningen boven een bepaald bedrag worden vergoed. Op 1 januari 2023 was dat € 165,18.

Lees meer over deze regeling op UWV.nl

Een blinde geleiden naar werk: het kan wél

Bij de provincie Drenthe ontstond een vacature. Teamleider Ingrid Schotanus: ‘We zochten een nieuwe medewerker voor het verstrekken van subsidies en hadden besloten iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Bram was gekwalificeerd omdat hij jurist was en uitermate gemotiveerd. Het bleek een prima match.
Lees het verhaal van Bram