maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Doofblind

Doofblind is een combinatie van niet (goed) kunnen horen en niet (goed) kunnen zien. Doofblind is niet alleen doof en blind, maar ook blind en slechthorend of doof en slechtziend, of slechthorend en slechtziend. Doofblind betekent een verlies van het gehoor van 35 decibel of meer, een gezichtsscherpte van 0.30 of minder en/of een gezichtsveld van 30º of minder. Doofblinde mensen zijn vaak in grotere mate aangewezen op anderen en hulpmiddelen.
 

Allerlei oorzaken

Doofblindheid kan allerlei oorzaken hebben en kan op ieder moment in het leven ontstaan. Het kan een genetische achtergrond hebben zoals met veel syndromen het geval is. Een voorbeeld hiervan is het syndroom van Usher. Een syndroom kan direct bij de geboorte of pas in de loop van het leven tot uiting komen. Doofblindheid kan ook het gevolg zijn van een trauma, ziekte of door een toevallig samenkomen van twee lossstaande oorzaken.

Er zijn geen twee doofblinde mensen op dezelfde manier doofblind. Ook hoe iemand de beperking ervaart verschilt van persoon tot persoon. Dat hangt af van vele factoren. Gaat het bijvoorbeeld om doofblindheid vanaf de geboorte of is het later in het leven ontstaan? Was er eerst sprake van blindheid en daarna doofheid? Hoeveel kan iemand nog horen of zien?

Communiceren met mensen met doofblindheid

Er zijn verschillende manieren om met mensen met visuele auditieve beperking te communiceren.
Lees over communiceren met doofblinden

Signalen om doofblindheid te herkennen

De combinatie van een visuele en auditieve beperking blijft vaak onopgemerkt. Dat is ook begrijpelijk, want het is niet altijd eenvoudig te herkennen.
Lees over signalen om doofblindheid te herkennen

Vormen van een visueel auditieve beperking (VAB)

Er zijn geen twee mensen op dezelfde manier doofblind en hoe iemand het ervaart verschilt ook per persoon.
Lees over vormen visuele en auditieve beperking

Ketenpartners en kennisnetwerken doofblindheid

Binnen Nederland en internationaal zijn er diverse organisaties en netwerken die samenwerken om doofblinde mensen te ondersteunen.
Lees meer

Visio in de buurt

Tipkaart communicatie doofblinden

Iedereen doet mee in onze maatschappij. Dat is waar Visio voor staat. Met de tips uit de brochure Tips voor communicatie en omgang met mensen die slecht zien én slecht horen helpen wij u graag op weg in het contact met doofblinde mensen.