Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Visio en Quli werken samen aan een toegankelijk PGO

12-05-2023

Meer eigen regie en meer tijd voor échte zorg. Dat zijn de doelen van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een app of website waarmee iedereen veilig een kopie van zijn medische gegevens kan ophalen en beheren. Ook kunnen eigen gezondheidsgegevens toegevoegd worden. PGO's zijn nog in ontwikkeling en er kan steeds meer.

De overheid zet landelijk in op de ontwikkeling van PGO's. In het Integraal Zorgakkoord is opgenomen dat “in 2025 alle inwoners die dat willen over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) beschikken die van meerwaarde is in het zorgproces en voor iedereen begrijpelijke informatie bevat." Ook Visio wil dat haar cliënten gebruik kunnen maken van de voordelen van een PGO. Immers streven wij naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid voor onze doelgroep. Een uitdaging, want mensen met een beperking ervaren drempels bij het gebruik van een PGO. Maar juist deze groep maakt bovengemiddeld vaak gebruik van zorg en zou dus veel baat kunnen hebben bij het gebruik van een PGO. Om deze reden ging Visio de samenwerking aan met PGO Quli. Doel van deze samenwerking is het verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van PGO Quli voor blinde en slechtziende mensen en deze lessen te delen met het veld.
 

Gebruikerstesten

Begin 2023 organiseerden we gebruikerstesten met ervaringsdeskundigen (mensen met een visuele beperking) om toegankelijkheid en bruikbaarheid te onderzoeken. Tijdens de gebruikerstesten doorliepen vier ervaringsdeskundigen een vooraf opgestelde use-case. Ze kregen bijvoorbeeld de opdracht om gezondheidsgegevens op te halen of om een zelfmeting toe te voegen. Op deze manier verkregen we veel inzichten in hoe PGO Quli gebruikt en ervaren wordt.

Quli kan tevreden zijn met het resultaat, in de basis is het al toegankelijk en bruikbaar. Andere geleerde lessen van gebruikerstesten zijn:

  • Het is een waardevolle tool om échte ervaringen van échte gebruikers op te halen.
  • Je krijgt inzicht in hoe gebruikers je applicatie willen gebruiken: wat goed gaat en op welk punt lopen ze vast?
  • Gebruikerstesten zijn een eye-opener voor laaghangend fruit: met kleine aanpassingen kan veel bereikt worden.

 

Toegankelijkheidstoets

Begin april werd een technisch toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerde onafhankelijke partij. Technische toegankelijkheid werd getoetst op basis van de WCAG 2.1 criteria. Dit zijn internationale richtlijnen voor digitale applicaties en zijn gericht op alle functiebeperkingen. Een digitaal toegankelijk PGO, of andere applicatie, is niet alleen belangrijk en noodzakelijk voor mensen met een functiebeperking. De voordelen reiken verder dan dat. Met een digitaal toegankelijke applicatie laat je zien dat je het belangrijk vindt dat iedereen je product kan gebruiken en kun je meer mensen bereiken. Ook is een toegankelijke webapplicatie beter te vinden via zoekmachines. Bovenal is een toegankelijke applicatie ook intuïtiever voor alle gebruikers zonder functiebeperking!

De resultaten van het toegankelijkheidsonderzoek zijn net binnen. Op dit moment werken we hard aan het verbeteren van de gevonden aandachtspunten. Over een aantal maanden delen we graag alle geleerde lessen en de stappen die een PGO moet nemen om ook toegankelijk(er) te worden!