Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

De vertrouwenspersoon voor cliënten en leerlingen luistert naar u

12-04-2023

“Klagen is het ergens niet mee eens zijn. Het niet eens zijn met iets heeft iedereen weleens. Van jong tot oud”

Soms is het fijn als u met iemand kunt praten als iets dwars zit. Heeft u die behoefte? Praat dan met een van onze onafhankelijke Cliëntvertrouwenspersonen (CVP). Is het voor u niet mogelijk om zelf het probleem goed onder woorden te brengen of is het contact leggen voor u niet mogelijk? Vraag dan uw verwanten en/of vertegenwoordiger de CVP te benaderen om een afspraak in te plannen of om informatie in te winnen.
De vertrouwenspersonen Annet Hogenesch en Caroline ten Cate

Wat doet een cliëntvertrouwenspersoon (CVP)?

De CVP heeft in de eerste plaats een luisterend oor. U kunt bij de CVP terecht terecht met uw verhaal. De CVP luistert, denkt mee en ondersteunt. 

U bespreekt met de CVP of er vervolgstappen nodig zijn om tot een oplossing te komen en welke mogelijkheden u daarvoor hebt. Voor zover gewenst, biedt de CVP daadwerkelijk ondersteuning bij het nemen van de stappen die nodig zijn om voor uw belangen op te komen. Vaak zal het gaan om een gesprek met iemand van het begeleidend team, een leidinggevende of iemand van de school. De CVP ondersteunt u bij het gesprek met degene bij wie u de onvrede/klacht ervaart. Ook kan de CVP ondersteunen bij het opstellen van een brief voor de klachtencommissie.

Uitgangspunt

De CVP dient voor alle cliënten/ leerlingen of hun vertegenwoordigers van Visio gemakkelijk bereikbaar zijn. Niet alleen voor klachten, maar ook voor vragen en het voeren van een vertrouwelijk gesprek. De CVP staat open voor iedere vraag of klacht die betrekking heeft op de relatie tussen cliënten en leerlingen van Visio. Dat mogen ook opmerkingen zijn die in eerste instantie niet de moeite waard lijken te zijn. Achter een schijnbaar onzinnige vraag zit mogelijk een diepere vraag verborgen. Die komt misschien pas in een tweede of derde gesprek naar voren.

Onafhankelijkheid en partijdigheid

Cliënten en leerlingen durven zich vaak beter te uiten tegen mensen die onafhankelijk van de organisatie zijn. De twee CVP’ers zijn onafhankelijk en zijn niet in dienst bij Visio. De CVP staat altijd aan de kant van de cliënt of leerling. Dat betekent niet dat de CVP kostte wat het kost de opvatting van de cliënt of leerling deelt. Het betekent wel dat de CVP de cliënt en leerling steunt in het streven hun doel te bereiken, zonder zich een oordeel te vormen over dat doel. De CVP is goed op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom privacy en vertrouwelijkheid. Bijvoorbeeld welke informatie wel en niet gedeeld mag worden met anderen en welke stappen genomen moeten worden als er sprake is van een meldingsplicht of een vermoeden van bijvoorbeeld seksueel misbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld.

In het kort

  • De CVP is onafhankelijk en maakt geen deel uit van de organisatie.
  • Een gesprek met een CVP is vertrouwelijk.
  • Als u niet wilt dat uw verhaal besproken wordt met anderen, gebeurt dit ook niet.
  • U kunt de vertrouwenspersonen als volgt bereiken: