maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Klachtenregeling

Wat te doen als u ontevreden bent? Geef ons feedback

Als u niet tevreden bent, laat het ons dan weten en blijf er niet mee rondlopen. Wij doen ons best om er samen uit te komen en een passende oplossing te vinden. Van iedere klacht kunnen wij leren. Maak uw onvrede of klacht dus bespreekbaar.

Praten met betrokken medewerker(s) en/of leidinggevende

Bent u niet tevreden, dan is het goed om dit te bespreken met de direct betrokken medewerker(s). Dat is de kortste weg en het leidt meestal tot de beste en snelste oplossingen. Uiteraard kunt u ook terecht bij de leidinggevende van de medewerker. Op de scholen van Visio zijn vertrouwenspersonen aangesteld die u hierbij kunnen ondersteunen.

Ondersteuning en advies door de ombudsfunctionaris

Wanneer u behoefte heeft aan een luisterend oor, advies of ondersteuning bij problemen, gevoelens van onvrede of een klacht, dan kunt u daarvoor terecht bij de ombudsfunctionarissen van Visio. Ook als u niet wilt of kunt praten met de direct betrokkenen of als het gesprek niet heeft geleid tot een oplossing, kunt u bij hen terecht.

De ombudsfunctionaris heeft een professioneel onafhankelijke positie en kiest geen partij. Zij kunnen u ondersteunen bij het helder krijgen van het probleem en bij het nemen van stappen om tot een oplossing te komen. Zij kunnen u bijstaan in gesprekken en proberen de klacht te bemiddelen. Alles wat u de ombudsfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Klachtencommissie van Visio

Misschien vindt u dat Visio niet goed met uw onvrede of klacht omgaat. U hebt altijd het recht om een schriftelijke klacht in te dienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie voor cliënten en leerlingen van Visio. Deze commissie bestaat uit leden die niet aan Visio verbonden zijn. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en organiseert zo nodig een hoorzitting om u en betrokken partijen te horen. De klachtencommissie geeft een schriftelijk oordeel over het al dan niet terecht zijn van een klacht. De ombudsfunctionaris kan u vertellen hoe de behandeling van een klacht door de klachtencommissie in zijn werk gaat.

Martine Vos en Natasha Harmusial-Willemse, de ombuds-/klachtenfunctionarissen van Visio voor cliënten en leerlingen, zijn sinds maart 2020 gecertificeerd als klachtenfunctionaris. Deze certificering en de bijbehorende registratie dragen bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit van professionals.  Als gecertificeerd en geregistreerd klachtenfunctionaris zijn onze klachtenfunctionarissen ook te vinden in het openbare register van Registerplein.

Landelijke geschillencommissies 

Als u uiteindelijk niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht door Visio, is er sprake van een geschil. Een geschil over de zorg kan worden voorgelegd aan de landelijke Geschillencommissie Zorg. Dit is een onafhankelijke en wettelijk erkende geschilleninstantie waar Visio zich (verplicht) bij heeft aangesloten. 

De scholen van Visio zijn aangesloten bij landelijke geschillencommissies van de Stichting Onderwijsgeschillen. Wanneer binnen het onderwijs sprake is van een geschil, kunnen leerlingen en/of hun ouders dit geschil voorleggen aan een van deze commissies.

Meer informatie over de wet en de procedure

De opvang en behandeling van een klacht van een cliënt of leerling van Visio is een procedure die aan wettelijke regels gebonden is. Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de Expertisecentra (WEC) en de Wet BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen).

In de folder "Ontevreden? Maak het bespreekbaar" leest u over de klachtenopvang bij Koninklijke Visio. Ook kunt u onze klachtenregeling Cliënten en leerlingen downloaden.

Contactgegevens

Natasha Harmusial is ombudsfunctionaris bij Visio. De ombudsfunctionaris en het secretariaat van de klachtencommissie zijn bereikbaar via klacht@visio.org of 088 585 85 52. Maak kennis met ombudsfunctionaris Natasha Harmusial.

Het postadres is:
Klachtenopvang Koninklijke Visio
Postbus 1180
1270 BD  Huizen

Hier kunnen ook de klachtenregeling van Visio, het reglement van de klachtencommissie en de contactgegevens van de landelijke geschillencommissies worden opgevraagd.

Voorstellen Martine Vos

Lees meer

Voorstellen Natasha Harmusial

Lees meer

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.