Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn an uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Actuele thema’s arbeidsmarkt en wetgeving

Op deze pagina houden we u op de hoogte van actuele thema’s op de arbeidsmarkt.
 

Participatiewet, Banenafspraak, Doelgroepenregister en Quotumwet

Enkele definities

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van toepassing geworden. Deze wet vervangt een aantal andere regelingen, zoals WBB (bijstand), WSW (sociale werkplaats) en Wet Wajong. Tevens is de verantwoordelijkheid ervoor verschoven naar de gemeenten.
 
De Banenafspraak is een overeenkomst tussen de sociale partners, waarbij is afgesproken dat het bedrijfsleven 100.000 banen creëert voor mensen die niet zelfstandig het Wettelijk Minimum Loon (WML) kunnen verdienen. De overheid staat garant voor nog eens 25.000 banen. De banen dienen tussen 2014 en 2026 beschikbaar en ingevuld te zijn.
 
Het Doelgroepregister is een bestand met personen die aan de definitie van de doelgroep van de Banenafspraak voldoen. In het doelgroepenregister staat vermeld of zij werkzaam zijn in een baan die onder de afspraak valt. Dit register wordt ook gebruikt om uiteindelijk te bepalen of de Banenafspraak is behaald of niet.
 
De Quotumwet is een boeteregeling, die echter pas in werking treedt als de Banenafspraak niet wordt behaald. Op dat moment moet ieder bedrijf met meer dan 25 werknemers voldoen aan een bepaald percentage medewerkers dat niet zelfstandig, of niet zonder hulpmiddelen, het WML kan verdienen. Deze groep is dus groter dan die van de Banenafspraak, omdat nu ook mensen die alleen met hulpmiddelen het WML kunnen verdienen meetellen. Onder deze groep bevinden zich slechtziende en blinde mensen.
 

Documenten

Wij hebben voor u de meest handige documenten over dit thema voor u verzameld:

Visio in de buurt

Brochure over Visio Zicht op Werk

In de algemene brochure Visio Zicht op Werk vindt u overzichtelijk alle informatie over de mogelijkheden om mensen met een visuele beperking te ondersteunen.