maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Haren: NAH-Expertisebijeenkomst: “Diagnostiek en revalidatie van visuele stoornissen na niet aangeboren hersenletsel”

03-04-2018 | 18.00 tot 22.00 uur

Visio Revalidatie & Advies in Haren organiseert op dinsdagavond 04 april 2018 van 18.00 tot 22.00 uur een NAH-Expertisebijeenkomst voor professionals.
Wist u dat 50% van de mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) problemen ervaren met de verwerking van informatie die zij met hun ogen waarnemen? Daarom organiseert Visio Haren een expertisebijeenkomst voor belangstellenden die werken met mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Tijdens deze expertisebijeenkomst informeren wij u graag over de trainingsmogelijkheden en onderzoeken die gericht zijn op Niet Aangeboren Hersenletsel in combinatie met problemen in het verwerken van visuele informatie.
  
Naast plenaire lezingen zijn er diverse workshops op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Programma

17.45-18.00 uur: Inloop en ontvangst
18.00-18.30 uur: Buffet
18.30-19.15 uur: Onderzoek naar visuele stoornissen t.g.v. NAH
19.15-19.30 uur: MS en Parkinson
19.30-20.00 uur: Wat kan Visio uw cliënt bieden?
20.00-20.15 uur: Pauze
20.15-21.15 uur: Demonstraties 
21.15-21.30 uur: Verwijsrichtlijnen
21.30-22.00 uur: Afsluiting+borrel

Tijdens de inloop wordt soep en brood aangeboden.
 

1. Onderzoek naar de lagere en hogere visuele functies

Bij een groot deel van de mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ontstaan visuele problemen, als direct gevolg van schade aan de hersenen. Ook rapporteert een groot deel van de mensen non-specifieke klachten als wazig zien, verblind worden door licht of een veranderde lichtbehoefte. Bij Visio vinden verschillende soorten onderzoek plaats om de visuele klachten in kaart te brengen. In het visueel functieonderzoek worden o.a. het gezichtsveld, de gezichtsscherpte en contrastgevoeligheid in kaart gebracht. Visuele perceptiestoornissen zoals herkenningsstoornissen of ruimtelijke stoornissen kunnen worden onderzocht met behulp van een neuropsychologisch onderzoek. In deze presentatie krijgt u meer inzicht in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek van specifieke en non-specifieke visuele klachten in de visuele revalidatie.
 

2. MS en Parkinson

Neurodegeneratieve aandoeningen, waaronder MS en Parkinson, kunnen de oorzaak zijn van visuele klachten en stoornissen. Aangezien motorische symptomen bij deze ziekten op de voorgrond staan, worden de visuele klachten niet altijd herkend. Dit is wel van groot belang, aangezien deze klachten een grote invloed kunnen hebben op de kwaliteit van leven. Binnen het project, NAH-Progress, wordt getracht de visuele klachten bij MS en Parkinson in kaart te brengen én zorg te dragen voor een juiste doorverwijzing naar Visio. 
 

3. Wat kan Visio uw cliënt bieden?

Visio heeft voor iedere klacht en iedere stoornis wel een advies, hulpmiddel of revalidatietraject in huis. Deze middelen zorgen ervoor dat cliënten zo min mogelijk last hebben van deze klachten en zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Een ergotherapeut van Visio zal u middels een aantal voorbeelden inzichtelijk maken wat Visio voor uw cliënten kan betekenen en waarom verwijzing naar Visio bij iedere visuele klacht het verschil kan maken. 
 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze NAH-expertisebijeenkomst via het aanmeldformulier. 
 

Vragen of meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rens de Vries of Ali Jonker (Medewerkers Advies) T 088 585 72 18 of mail naar: rensdevries@visio.org of alijonker@visio.org 

 
Wij hopen u te ontmoeten!