maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Eindhoven: Kenniscarrousel Kijk eens!

06-02-2020 | 18.15 tot 21.00 uur

Visio Eindhoven organiseert op 6 februari 2020 een kenniscarrousel voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, gedragswetenschappers, begeleiders en andere geïnteresseerden die werkzaam zijn in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Tijdens de bijeenkomst vertellen medewerkers van Visio Revalidatie & Advies in Eindhoven hoe wij met en voor uw cliënten te werk gaan.

Ga direct naar het aanmeldformulier


Behandeling en begeleiding bij visuele beperkingen Het onderwerp van deze avond is wat Koninklijke Visio kan betekenen voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking en professionals die met hen werken.
De kenniscarrousel praat u bij over verschillende onderwerpen die spelen in de behandeling en begeleiding van mensen die slechtziend of blind zijn en een verstandelijke beperking hebben. Aan bod komen onder meer: problemen in de visuele informatieverwerking, inrichting en verlichting, communicatie, mobiliteit en activiteiten die afgestemd zijn op de visuele en verstandelijke beperking. Ook de aanmelding bij Visio en het visueel functieonderzoek worden toegelicht. 


Van aanmelding naar visueel functieonderzoek (VFO)

Hoe gaat de verwijzing naar Visio in zijn werk? Een korte uitleg over de routing voor een VFO bij Visio. Deze presentatie geeft inzicht in het visueel functieonderzoek bij mensen met een verstandelijke en (mogelijk) visuele beperking. Na de presentatie weet u precies hoe de visuele functies bij deze mensen onderzocht worden. De presentatie wordt verduidelijkt aan de hand van praktische voorbeelden en testmateriaal.


Kijk, zo kan het ook!

Omgaan met mensen die én een verstandelijke beperking én een visuele beperking hebben, vraagt specifieke kennis en een aangepaste benadering van hun begeleiders. Daarover gaat ‘Kijk, zo kan het ook!’. Bewustwording is bij deze methodiek een belangrijk sleutelwoord. In de presentatie word je meegenomen in de verschillende stappen van het begeleidingstraject. We zoomen in op de persoon, het cliëntsysteem en de fysieke omgeving.. 


Presentaties

Deelnemers kunnen naar keuze twee van de volgende presentaties bijwonen:


1. Problemen in de visuele informatieverwerking bij mensen met een visuele en verstandelijke beperking

Zien is een samenspel tussen onze ogen en de hersenen. Wanneer de hersenen de beelden niet goed registreren of verwerken, spreken we van problemen in de visuele informatieverwerking, ook wel bekend als CVI (Cerebral Visual Impairment). De presentatie gaat in op de gevolgen van deze visuele functiestoornissen en de gedragssignalen van mensen met visuele en verstandelijke beperkingen. Daarnaast krijgt u inzicht in mogelijke compensatiestrategieën en aanpassingen in de omgeving. 


2. Psychodiagnostiek bij mensen met een visuele en verstandelijke beperking 

Hoe onderzoek je bij een persoon met een visuele en verstandelijke beperking het huidige ontwikkelingsniveau? Welke rol speelt de visus(problematiek) bij het algeheel functioneren en hoe worden andere zintuigen ingezet ter compensatie van de visuele beperking? De presentatie licht aan de hand van praktijkvoorbeelden de mogelijkheden en beperkingen toe van psychodiagnostisch onderzoek bij deze doelgroep. 


3. Autisme en een visuele en verstandelijke beperking

Een verstandelijk beperkte cliënt met bijzonderheden in het gedrag. Stereotiep gedrag, echolalie, een beperkte interesse, weinig oogcontact en beperkte woordenschat. Dat is autisme! Of toch niet? Heeft deze persoon misschien een visuele beperking? Of allebei? De presentatie gaat over de overeenkomsten en verschillen tussen autisme en een visuele (en verstandelijke) beperking. Daarnaast wordt informatie gegeven over de Comvoor-V; de aangepaste Comvoor voor mensen met een visuele beperking.


4. Inrichting en verlichting voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking

Voor deze presentatie gaan we naar de lichtbelevingsruimte van Visio. De invloed van verlichting en kleurgebruik op mensen met een visuele en verstandelijke beperking wordt toegelicht aan de hand van praktische voorbeelden en ervaringsoefeningen. Hoe hou je bij de inrichting en verlichting van de ruimte rekening met de persoon met een visuele beperking? 


5. Contact en communicatie bij een visuele en verstandelijke beperking

Een cliënt met een verstandelijke beperking die ook nog een visuele beperking heeft? Deze dubbele beperking levert uitdagingen op in contact en communicatie. De presentatie licht het belang toe van contact voorafgaand aan communicatie bij deze doelgroep. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen die je hierbij tegenkomt? We leggen uit hoe de contactcirkel werkt, een hulpmiddel om inzichtelijk te maken hoe contact wordt aangegaan, onderhouden en afgesloten. 


6. Mobiliteit bij de doelgroep van mensen met een visuele en verstandelijke beperking

Een theoretische én praktische kennismaking met verschillende middelen voor oriëntatie en mobiliteit. We nemen u mee in de mogelijkheden om zelfstandige mobiliteit vorm te geven bij mensen met een visuele en verstandelijke beperking.


7. Activiteitenaanbod voor mensen met een ernstige verstandelijke en visuele beperking

Op scholen, activiteitencentra en tijdens vrijetijdsinvulling wordt dagelijks een breed scala aan activiteiten aangeboden aan mensen met een ernstige verstandelijke en visuele beperking. Het komt regelmatig voor dat begeleiders niet goed opmerken dat het bestaande activiteitenaanbod niet helemaal aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt met een ernstig verstandelijke en visuele beperking. Het vraagt specifieke aanpassingen in zowel materiaalgebruik en de omgeving als in de begeleiding. Activiteitenaanbod zoals Active Learning, BIM en de Liedjeskist sluiten veelal goed aan bij deze doelgroep. Deze worden gepresenteerd, met volop gelegenheid om de voordelen in het gebruik zelf te ervaren.


Informatie en aanmelden

Voor meer informatie over deze kenniscarrousel kunt u bellen met Visio Eindhoven op nummer 088 585 88 80 of mailen naar eindhoven@visio.org. Aanmelden kan via onderstaand formulier.

 

Benodigd voor accreditatiepunten
Welke presentaties wilt u bijwonen? (max. 2 opties uitkiezen):


(max. 2 opties kiezen)