maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Project SensAge

Europese bundeling expertise ouderen met sensorische beperkingen

Vergrijzing is in Europa een bekend verschijnsel. Daardoor krijgen steeds meer mensen te maken met problemen in zien en/of horen. In vaktaal: sensorische (zintuiglijke) beperkingen.
 

Project SensAge

In 2011 begon het driejarige project SensAge, als onderdeel van het Europese programma voor “levenslang leren”. Wat hebben ouder wordende mensen met een sensorische beperking in Europa nodig om optimaal te participeren? Dat is de centrale vraag van het project.
Daarbij is er aandacht voor:
 • Autonomie / onafhankelijkheid
 • Kwaliteit van leven
 • Volwaardige deelname in de maatschappij
SensAge wil dit realiseren door een netwerk te vormen van bestaande (belangen)organisaties en netwerken.
 

Doelen

Voor het project zijn vijf doelen geformuleerd. De uitwerking daarvan gebeurt in negen onderdelen (zogeheten “work packages”). De doelen hangen samen met gezamenlijk Europees begrip realiseren van de betekenis van ouder worden en het hebben/krijgen van beperkingen, verzamelen en uitwisselen van methoden, goede voorbeelden en materialen. SensAge wil daarin een Europees referentiepunt vormen.
 

Rol Visio

Visio werkte aan de work packages:
 • Ontwikkeling en onderhoud van de website
 • Uitwisseling tussen professionals (creëren van een “virtual meeting place”)
Deze onderdelen sluiten goed aan bij de ervaringen van Visio in het vastleggen en laten stromen van expertise.
 

Doelgroep website

Voor de bundeling van expertise heeft Visio een website ontwikkeld. Het is een databank en ontmoetingsplek voor álle professionals uit heel Europa in de branches:
 • mensen met visuele beperkingenmensen met auditieve beperkingen
 • mensen met dubbelzintuiglijke beperkingen (doofblinden)
 

Doel website

Op de virtuele ontmoetingsplek kunnen professionals hun expertise over de behoeften van ouderen met sensorische beperkingen vastleggen, delen, bediscussiëren en uitbouwen. De databank bevat:
 • Goede voorbeelden / Good practices
 • Praktische handvatten / tools
 • Methodieken / methoden
 • Resultaten van wetenschappelijk onderzoek 

Enkele voorbeelden

In de databank staat onder “hulpmiddelen”: een gids van technische hulpmiddelen voor slechthorende en dove mensen van Collection Néret. En een link naar de Online Shop van de Royal National Institute for the Blind (RNIB).
Bij Good practices staan onder andere:
 • Verwijzing naar de seniorensite van de American Foundation for the Blind (AFB): VisionAware, met actuele informatie een online netwerk en stap-voor-stap ADL-vaardigheden.
 • Een presentatie van Valerie Wood-Gaiger tijdens het eerste SensAge congres over leren tussen de generaties: “Learn with Grandma”.

Externe links

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.