Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Bewegen inbedden in organisatie

Voor management en praktische consequenties voor de hele organisatie kan het van belang zijn om een overzicht van de fitheid van de gehele onderzoeksgroep te krijgen. Zo kunnen de resultaten van deelgroepen met elkaar vergeleken worden, bijvoorbeeld per woon- of activiteitengroep, mannen versus vrouwen, oudere cliënten versus jonge cliënten. Informatie hierover vindt u onder “Overzicht en informatie”.

Onder “Implementatiestappen” staan voorbeelden van mogelijke implementatiestappen om een gezonde leefstijl op een logische manier in te bedden in uw organisatie. Per organisatie kunnen de te nemen stappen verschillen. Dit is onder meer afhankelijk van de 0-situatie van de organisatie, maar ook van de resultaten van de fittesten en –metingen en benodigde accenten. Voorbeelden van mogelijke afstemming en werkwijze van bewegingsagogen en fysiotherapeuten staan eveneens onder “Implementatiestappen”.

Onder “Aandachtsfunctionaris Gezondheid” is een voorbeeld te vinden van een mogelijke manier om gezondheid onder de aandacht te brengen van begeleiders en cliëntvertegenwoordigers.

Onder “Motiveren” worden voorbeelden en praktische tips gegeven van het op een leuke manier aandacht vragen voor gezondheid bij de gehele organisatie.