maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Aanmeldingsprocedure en financiering

De aanmeldingsprocedure gaat als volgt:

•    Aanmelding door of namens de ouders komt binnen bij Commissie
      van Onderzoek (CvO) van Visio
•    Criteria van toelating worden toegepast
•    Leerling wordt uitgenodigd voor onderzoek
•    Voorzitter CvO informeert ouders over besluit
•    Leerling krijgt aob’er toegewezen


Financiering

De dienstverlening van Visio Onderwijs valt binnen Cluster 1 van het speciaal onderwijs. De financiering van Cluster 1 vindt niet plaats vanuit de rugzakgelden, zoals vaak wordt gedacht. Aan de begeleiding door Visio zijn voor de leerling en de school geen kosten verbonden. De reguliere school kan jaarlijks een vast bedrag voor extra bekostiging bij het ministerie aanvragen. Voor scholen binnen het speciaal onderwijs is er een andere regeling.
 

Contact

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met ambulante onderwijskundige begeleiding in:

Noord-Nederland: 088 585 75 00 of aobharen@visio.org

Midden-Nederland: 088 586 17 00 of aobhuizen@visio.org

Zuid-Nederland: 088 585 82 99 of aobrotterdam@visio.org

Visio in de buurt

Brochure AOB

Meer informatie over Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking.