Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Visio-leerstoel bij Rijksuniversiteit Groningen voor Joost Heutink

11-11-2020

De Raad van Bestuur van Koninklijke Visio heeft dr. Joost Heutink benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) met als leeropdracht “Visuele stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel”. Deze Visio-leerstoel is sinds 1 november gevestigd bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Margreeth Kasper de Kroon, voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Visio, feliciteert Joost met deze aanstelling: “Dit is een mooie ontwikkeling om de kennis en expertise over dit onderwerp uit te breiden en te versterken. Met deze leerstoel hoopt Visio ook bij te dragen aan het vergroten van de participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel.”

Doel van de leerstoel “Visuele stoornissen bij NAH”

De Visio-leerstoel “Visuele stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel” is in het leven geroepen omdat bij Visio een toename wordt gezien van cliënten die ernstige problemen ervaren met de visuele waarneming vanwege een hersenaandoening. Joost Heutink begeeft zich al ruim tien jaar op het snijvlak van wetenschap en zorg met betrekking tot deze problematiek. Hij licht toe welke uitdagingen het belang van deze leerstoel onderstrepen: “Bekend is dat visuele problemen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) niet in alle gevallen (tijdig) wordt onderkend. Ontwikkeling van meer kennis over stoornissen in de visuele waarneming bij verworven hersenaandoeningen heeft tot doel om deze stoornissen beter te begrijpen en te verklaren. Deze kennis helpt vervolgens om betere methoden te ontwikkelen voor diagnostiek en revalidatie. Zo kunnen we mensen met een visuele beperking nog beter ondersteunen”.

Met dank aan de RUG en Novum

Visio is de Rijksuniversiteit Groningen zeer erkentelijk voor het bieden van de mogelijkheid deze bijzondere leerstoel te vestigen. Vanuit stichting Novum ontvangt Visio financiële ondersteuning voor deze bijzondere leerstoel. Novum zet zich in voor het financieel ondersteunen van projecten en programma’s die bijdragen aan het welzijn van slechtziende en blinde mensen in binnen- en buitenland.

Over Joost Heutink

Joost Heutink heeft psychologie gestudeerd aan de RUG. Daarna werkte hij twee jaar als onderzoeker in onder andere Cambridge (UK) en Turku (Finland). In 2007 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp Visuele informatieverwerking. Sinds 2004 werkt Heutink bij Visio als (gezondheidszorg)psycholoog en vanaf 2017 als directeur Kennis, Expertise & Innovatie (KEI).

Naast zijn functie bij Visio is hij als universitair hoofddocent verbonden aan de basiseenheid Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG. Hij geeft les aan studenten psychologie en doet onderzoek op het gebied van diagnostiek en revalidatie van visuele perceptiestoornissen door hersenaandoeningen. Ook begeleidt hij verschillende promovendi als (co)promotor. Heutink gaat zijn werk bij de RUG en zijn functie als bijzonder hoogleraar combineren met zijn functie als directeur bij Visio.
Joost Heutink

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.