Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Facturatie PGB-budgethouders tijdens coronacrisis

30-06-2020

Bent u de budgethouder of wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt die op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) zorg ontvangt van Koninklijke Visio? Dan is onderstaande informatie mogelijk ook op u van toepassing.

De periode tijdens de coronacrisis betekent voor veel PGB-budgethouders en hun zorgverleners bezorgdheid over de zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Het ministerie van VWS heeft daarom een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele wijzigingen in het PGB-proces geïntroduceerd.

Niet-geleverde zorg tóch declareren

Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS hebben het mogelijk gemaakt dat PGB-budgethouders declaraties voor niet-geleverde zorg tot minimaal 1 juli 2020 kunnen indienen als reguliere declaraties. Per Saldo, de vereniging die specifiek opkomt voor PGB-houders zoals u, adviseert u om aan deze regeling mee te werken. De maatregel houdt in dat de overheid, de zorgverzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Per Saldo een oproep doen aan PGB-houders om facturen voor zorg die door corona niet geleverd kon worden tóch te declareren.

Visio zal de geleverde zorg en de niet-geleverde, geplande zorg blijven factureren. Op de factuur komt te staan welke zorg geleverd/uitgevoerd is en welke zorg niet geleverd is, maar wel gefactureerd wordt. De niet-geleverde zorg wordt op de factuur vermeld middels toevoeging van het kenmerk “NGZ Corona” achter de bestaande productomschrijving(en). De facturen kunt u zoals gebruikelijk indienen bij de SVB.

Urenregistratie goed bijhouden

Zowel het zorgkantoor als de gemeente (PGB vanuit de gemeente) en de SVB vragen u als PGB-budgethouder een urenregistratieformulier bij te houden van de niet-geleverde zorguren over de periode 1 maart 2020 tot in ieder geval 1 juli 2020. In het geval van verlenging van de maatregel wordt u als PGB budgethouder hierover geïnformeerd.

Het registratieformulier kunt u downloaden op de site van Per Saldo.
Het is belangrijk dat u de niet-geleverde zorg goed bijhoudt op dit formulier . Zorgkantoren en gemeenten vragen na de coronacrisis deze informatie bij u op. De registratie van deze uren kunt u vanuit onze factuur overnemen. Natuurlijk is het altijd belangrijk om deze goed te controleren.

 
Facturatie maart 2020

De factuur van maart was reeds vanuit Visio verstuurd en mogelijk door u als PGB-budgethouder al ingediend bij de SVB. Echter zal u hiervoor een creditnota ontvangen die opnieuw ingediend moet worden. Daarnaast ontvangt u ook een nieuwe factuur met daarop de geleverde zorg en niet-geleverde zorg over de maand maart 2020. Wanneer u de eerder ontvangen factuur over maart reeds heeft ingediend bij de SVB, moet u de te ontvangen creditnota én de nieuwe factuur indienen bij de SVB. Visio streeft ernaar de creditnota en nieuwe factuur over de maand maart 2020 uiterlijk eind week 25 te versturen. De factuur over de maand april wordt ook uiterlijk eind week 25 verstuurd. De factuur over de maand mei zal spoedig volgen.

Indien u als PGB budgethouder gebruikmaakt van het nieuwe PGB portaal (niet hetzelfde als mijnPGB), dient u de creditnota en de nieuwe factuur op een andere manier in bij de SVB. U dient dan via de mail een verzoek tot intrekking van de vorige declaratie in en daarnaast verstuurt u in dezelfde mail de nieuwe declaratie (nieuwe factuur).

Extra PGB-budget

Heeft u extra kosten gemaakt of heeft u een hoger budget nodig als gevolg van de coronamaatregelen? Dit kunt u dan aanvragen bij het zorgkantoor en of gemeente afhankelijk waar vanuit het PGB-budget verstrekt wordt. U kunt hiervoor het formulier “extra kosten als gevolg van corona” gebruiken. Dit formulier vindt u op de website van uw zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt het aangevraagde extra budget en laat u zo snel mogelijk weten of het bedrag wordt toegekend.

Meer informatie

Meer weten over de regels of het nieuws rondom uw PGB en het coronavirus? Kijk op deze websites:

Cliëntennieuwsbrief Visio

Blijf op de hoogte van nieuws over blind- en slechtziendheid uit uw regio.
Aanmelden cliëntennieuwsbrief

Er is veel mogelijk met de juiste hulpmiddelen

Ontdek wat hulpmiddelen voor u kunnen betekenen en maak meedoen (weer) mogelijk.
Meer lezen over hulpmiddelen

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.