maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Uitkomst Pilot Ervaringsdeskundigheid: herkenning, begrip en meerwaarde

08-09-2017
In de eerste helft van 2017 vond bij Visio in Breda en Den Haag/Rotterdam een pilot plaats met de inzet van ervaringsdeskundigen. Vrijwilligers met een visuele beperking vervulden daarin de rollen van buddy en/of ambassadeur. De betrokkenen zijn overwegend positief over de pilot: cliënten ervaren begrip en herkenning in het contact met hun buddy, de ervaringsdeskundigen ervaren een toegevoegde waarde. Hoog tijd om op meer locaties ervaringsdeskundigen in te zetten.

Binnen Visio wordt al langer gebruik gemaakt van de specifieke kennis, kunde en ervaringen van cliënten. Deze kracht van de cliënt als ervaringsdeskundige werd in de pilot Ervaringsdeskundigheid verder uitgewerkt door mensen met een visuele beperking actief, deskundig en structureel in te zetten in de dienstverlening, naast de professionele medewerker.
In totaal namen vijftien oud-cliënten deel aan de pilot. Voordat zij aan de slag konden als ervaringsdeskundigen volgden zij een training met onderdelen als organisatie- en branchekennis, gespreks- en presentatietechnieken en praktijkoefeningen. Daarna was er coaching door een professional en intervisie georganiseerd.

Buddy’s voor nieuwe cliënten
Nieuwe cliënten konden aangeven of zij contact met een buddy op prijs stelden. De ervaringen van cliënten met een buddy zijn heel positief. Dit blijkt uit het evaluatief onderzoek, uitgevoerd door een studente van Avans Hogeschool. De cliënten ervaren meer herkenning en begrip bij een buddy dan bij professionals. De buddy’s vervullen in de praktijk diverse rollen: gesprekspartner, voorbeeld, lotgenoot, vriend. Een cliënt zegt hierover: “Voor mij is alles nieuw, maar je hebt iemand achter je staan die weet hoe alles werkt […] Ik heb het heel donker ingezien, maar nu niet meer.” Ook de voorbeeldfunctie spreekt veel cliënten aan: “Je wilt gewoon een leuk leven en het meeste eruit kunnen halen. Het werkt motiverend om te zien dat als je stappen neemt, je er ook kunt komen. Mijn buddy is helemaal blind, ik niet, en ze is heel ondernemend. Daar neem ik een voorbeeld aan.”

Ambassadeurs op promotioneel vlak
In Breda namen ambassadeurs deel aan elf activiteiten. In Den Haag/Rotterdam waren het zelfs twintig activiteiten: van promotionele werkzaamheden op informatiemarkten, symposia en beurzen tot het geven van voorlichting en tips over toegankelijkheid. De onderwerpen varieerden van omgaan met de beperking tot veiligheid op straat.

Enthousiaste reacties van ervaringsdeskundigen
Alle vrijwillige ervaringsdeskundigen zijn zo positief over de pilot dat zij zeker opnieuw zouden solliciteren naar zo’n rol. Zij ervaren dat zij écht een meerwaarde kunnen leveren, zowel voor cliënten als het grote publiek. Zij vinden het werk interessant en afwisselend. Het geeft hen veel voldoening en zij ervaren een grotere mate van maatschappelijke participatie.

Aandachtspunten
Uit de evaluatie blijkt dat de professionals van Visio positief staan tegenover de inzet van ervaringsdeskundigen. Het is bij de implementatie van het project binnen Visio wel van belang om aandacht te hebben voor de afstemming en wisselwerking tussen de ervaringsdeskundigen en professionals voor een optimale effectiviteit. Andere aandachtspunten betreffen zaken als de toegankelijkheid van administratieve procedures, en de energiebalans van ervaringsdeskundigen, hun mobiliteit en de reistijd naar activiteiten.

De uitrol van het project over Visio
Op dit moment werken we aan de uitrol van het project Ervaringsdeskundigheid over andere Visio-locaties. Zodra die uitrol een feit is, starten we de werving van ervaringsdeskundigen. Daarover volgt dan opnieuw berichtgeving via deze website en andere Visio-kanalen.


 

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.