maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Onderwijsinspectie tevreden over onderwijs bij Visio

07-07-2017

De onderwijsinspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding bij Visio de afgelopen periode uitgebreid onderzocht. Op basis van deze onderzoeken is de inspectie  tevreden. De onderwijsinspectie heeft onderzoek gedaan naar het bestuur, het financieel beheer en het gehele primair proces (het onderwijs zelf).

De inspecteurs hebben hiervoor uitgebreid gesproken met leerlingen, ouders, medezeggenschapsleden, medewerkers, directie en bestuur.

Goed georganiseerde organisatie

De inspectie noemt Visio een goed georganiseerde organisatie. Ze concludeert dat het bestuur een goed beeld heeft van de kwaliteit van de scholen en de ambulante onderwijskundige begeleiding en zorgt voor deugdelijk financieel beheer. De kwaliteit van het onderwijs en begeleiding is ‘voldoende’ en op onderdelen ‘goed’.

Bevlogen

De professionele cultuur die we nastreven is door de inspectie herkend en ervaren tijdens haar onderzoeken. “Het bestuur realiseert een professionele cultuur en opereert transparant en integer”, concludeert de inspectie in haar rapport.

De inspectie heeft bevlogen leraren en medewerkers die het uitgangspunt van Visio "meedoen mogelijk maken" uitdragen. De inspectie noemt ook de ‘professionele leergemeenschappen’ die sinds het schooljaar 2016/2017 op alle Visio-scholen en in de ambulante onderwijskundige begeleiding bestaan.

Leerlingen voelen zich gewaardeerd

Ook over het schoolklimaat is de inspectie zeer tevreden. De leerlingen voelen zich gewaardeerd en gerespecteerd en kunnen zichzelf zijn. Het bestuur en de directie zijn bijzonder verheugd over de bevindingen van de inspectie.

Verbeterpunten

Er zijn ook verbeterpunten benoemd door de inspectie. Dat zijn voor ons aanknopingspunten voor ontwikkeltrajecten:

  • Ons beeld van de kwaliteit kunnen we aanscherpen door eigen normen en ambities te stellen, op de verschillende kwaliteitsaspecten.
  • De verantwoording aan direct belanghebbenden zoals ouders kunnen we verbeteren. Zo kunnen we in de schoolgids meer informatie opnemen over onze onderwijsresultaten en hoe deze zich verhouden tot onze doelen en verwachtingen. Voor de ambulante onderwijskundige begeleiding kan dit in een apart document of gids.
  • Het is belangrijk om onze doelen en resultaten voor sociale en maatschappelijke competenties te concretiseren en hierover verantwoording af te leggen.

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.