Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Ruimte voor Eigen Regie, een jaar onderweg!

18-09-2015
Visio is het afgelopen jaar gestart met het programma Ruimte voor Eigen Regie. Binnen het domein Wonen en Dagbesteding richt het programma zich op meer zeggenschap voor cliënten. Door meer informatie toegankelijk te maken voor de cliënt en of zijn verwanten, kunnen zij beoordelen wat er voor hen toe doet. Door de medewerker vanuit de organisatie meer ruimte te geven kan deze ook handelen op basis van de afstemming met de cliënt. Verder checken we de processen en regels rond de zorgverlening op nut en noodzaak: zijn ze van toegevoegde waarde voor de cliënt en vragen ze evenredig tijd aan medewerkers?
 
Voor de start van het programma hebben we ons verdiept in bestaande benaderingen in het zorglandschap. We stellen vast dat we binnen Visio niet de enigen zijn met een dergelijke aanpak. In de meer medische wereld wordt driftig geoefend met Shared Decision Making: artsen leren cliënten mee te nemen in een gemeenschappelijk behandelbesluit. In de sector Verpleging en Verzorging rolt het ene initiatief over het andere heen.
 

Samen werken aan een oplossing

Het programma is vorig jaar gestart in bij Visio-locaties De Blauwe Kamer, Het Huis te Echten en De Brink. In september 2015 is het Elizabeth Kalishuis daaraan toegevoegd. Steeds wordt per cluster van woning(en) gestart met een bijeenkomst voor medewerkers, cliënten en hun verwanten. Naast uitleg over de bedoeling, wordt daarmee gelijk gestart met het aanwenden van de denkkracht van alle betrokkenen: wat gaat er goed, wat kan beter. Vanzelf wordt zichtbaar wat verbeterd kan worden. De belangrijkste verbeterpunten daarvan pakken we op gedurende een intensief traject van zestien weken. Gemixte groepjes van medewerkers cliënten en verwanten werken samen aan de oplossing. Zonder opgeheven vingertje naar elkaar gaat de probleemverkenning over in het met vereende krachten verbeteren.

En het werkt: bekijk het filmpje met de eerste ervaringen.