Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Onze werkwijze

Voor veel mensen met een visuele en al dan niet andere beperking betekent een baan: de mogelijkheid om mee te blijven doen in de maatschappij. Werken zorgt voor meer zelfredzaamheid, financiële onafhankelijkheid, sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling. Ook helpt een baan u van betekenis te zijn voor uzelf en voor anderen. Visio Zicht op Werk kan u daarin ondersteunen. Wij halen hindernissen weg zodat uw talenten optimaal benut kunnen worden. U kunt dan wel een beperking hebben, maar dat bent u niet.

Visio Zicht op Werk (VZoW) bevordert de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking. Wij streven daarbij naar het meest duurzame resultaat voor iedere werknemer of uitkeringsgerechtigde. VZoW beslaat de gehele dienstverlening op het gebied van arbeid: diagnostiek, revalidatie, training en (re)-integratie.

Ondersteuning van onze arbeidsspecialisten

Soms heeft iemand extra ondersteuning nodig om optimaal en duurzaam te kunnen (blijven) functioneren. Onze adviseurs arbeid en arbeidsdeskundigen hebben de benodigde specialistische kennis. Zij onderzoeken uw situatie en ondersteunen u daar waar nodig. Denk aan:

  • Wat zijn de visuele mogelijkheden van de werknemer?
  • Kunnen gerichte trainingen helpen?
  • Moeten compenserende vaardigheden aangeleerd worden?
  • Zijn er aanpassingen nodig op de werkplek?

Aanpak en offerte op maat

Uw werkgever of UWV betaalt uw hulpvraag of -vragen. Welke dienstverlening nodig is, hangt af van uw situatie. Bij deze aanpak op maat past een offerte op maat. Het arbeidstraject start na accordering van uw werkgever of UWV. Wel zo makkelijk: u heeft een vast aanspreekpunt voor het hele traject bij VZoW.

Zo ziet een arbeidstraject eruit voor een werknemer

  • Het arbeidstraject start met een afspraak met de adviseur arbeid. Na goedkeuring van de offerte volgt meestal een intake en een visueel basisonderzoek. Nu is het tijd voor een adviesrapport. Hierin beschrijven wij uw zicht en de uitkomsten van de onderzoeken. Ook adviseren wij hoe het werk minder inspannend kan worden gemaakt.

Zo ziet een arbeidstraject eruit voor een uitkeringsgerechtigde

  • Uw re-integratiebegeleider of arbeidsdeskundige van UWV neemt contact op met VZoW. Het arbeidstraject start met een afspraak met de adviseur arbeid. UWV stelt daarna een werkplan op. De adviseur arbeid maakt op basis daarvan samen met u een trajectplan. Nadat UWV het trajectplan heeft goedgekeurd, volgt vaak een intakegesprek en visueel basisonderzoek. Nu is het tijd voor een adviesrapport. Hierin beschrijven wij uw zicht en de uitkomsten van de onderzoeken. Ook adviseren wij hoe het werk minder inspannend kan worden gemaakt.